Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
 
Haberler
• Çin Obama'nın Dalay Lama'yla görüşmesine tepki gösterdi
• Hu Jintao'dan iklim değişikliğiyle ortak mücadele çağrısı
• Hu Jintao, Çin'e döndü
• "İyileşen ekonomik durum sağlamlaştırılıp geliştirilmeli"
• Cumhurbaşkanı Gül Irak'a gidiyor
Diğer>>>>
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Kültür & Sanat
• Bao'anl�lar�n han�erleri
• Bao'anl�lar�n han�erleri
• Sinema piyasas�ndaki "Yeni Y�l Filmleri"
• Pekin Operas� r�zgar� esiyor
Di�er>>
Yaşam Panoraması
• Zay�f bayanlar�n yakalanmas� kolay olan 6 hastal�k
• Zay�f bayanlar�n yakalanmas� kolay olan 6 hastal�k
• Domatesin tedavi g�c�
• Uzmanlar 2009 y�l� i�in 7 sa�l�kl� yemek tavsiye etti
• Uykuya yararl� yemekler
• R�yalar, hastal���n�z� uyar�yor
Di�er>>
Spor & Olimpiyat
• Y�ksek seviyeli basketbolcular �in'e ak�n etti
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
Sanal Türk-Çin Dostluk Kulübü
• "Küçücük mask bana Çin uygarlığının kapısını araladı." (Kasım YILDIRIM)
• Türkiye'den izleyilerimizden Çin'deki meclis toplantılarına yoğun ilgi
• Dinleyicimizden iki toplantıya ilişkin görüşler...
Diğer>>
İzleyici Köşesi, Bize Yaz�n
 
Asya�dan
Asya�ya Mektup
T�rklerin
G�z�yle �in
Bir T�rk�n
�in G�nl���
T�rk
Bas�n�nda �in
Ekonomiye
Bak��
�in�de
Ekonomi Ya�am�
Ekonomiden
K�sa K�sa
Ticari
Olanaklar
Bilim, E�itim
ve Sa�l�k
D�n� ve
Bug�n�yle Xinjiang
Xinjiang�dan
K�sa K�sa
Xinjiang��
Tan�yal�m
Xinjiang�dan
Manzaralar
Xinjiang
M�zi�i
�in�i Gezelim
• Kayak sporunun cenneti Jilin
• Yantze Nehri medeniyetinin aynas� olan �� Bo�az M�zesi
• Anhui'de Fener Bayram� ne�esi
• �mparatorun buzlu�undan lokantaya
• Tarihi Xi'an �ehrine bahar gezisi
Di�er>>
 
Türk Basınında Geçen Hafta
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• ABD ile destek al��veri�i
• Obama, Afganistan'a K�pr� Ar�yor...
Di�er>>
Anket
linkler
   
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040