Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Uykuya yararl� yemekler

(GMT+08:00) 2009-01-28 18:20:11 cri

    1. Muz

    Muz, asl�nda meyve kabuklu "Uyku hap�"d�r, muzda kaslar� gev�eten magnezyum bulunur ve bu nedenle insan� rahatlat�r.

    2. Kas�mpat� �i�e�i �ay�

    Kas�mpat� �i�e�inin yatmadan �nce haz�rlanan i�eceklerde en �ok tercih edilen madde olmas�n�n nedeni uykuya yararl� olma �zelli�idir.

    3. Il�k s�t

    Yatmadan �nce bir bardak �l�k s�t i�ilmesinin uykuya yararl� oldu�u art�k herkes taraf�ndan biliniyor. S�tte bulunan tabii bir aminoasit sakinle�tirici bir i�leve sahiptir ve s�t�n i�erdi�i kalsiyum da beynin bu tabii aminoasitten yararlanmas�na yard�mc� olabiliyor.

    4. Bal

    �ok miktarda �eker insan� heyecanland�r�r, ancak az miktardaki glikoz, beyine orexin salg�lanmas�n� sa�lar. Bu nedenle s�te, ya da kas�mpat� �i�e�i �ay�na biraz bal eklenmesi uykuya dalmaya yard�mc� olur.

    5. Patates

    F�r�nda pi�irilen bir patates, mide ve ba��rsaklara zarar vermez ve tam tersine uykuyu olumsuz etkileyen asitli bile�imi temizler. S�tle kar��t�r�lm�� patates p�resi ise daha etkili olur.

    6. Yulaf ezmesi

    Yulaf ezmesi de�erli bir uyku �ncesi yeme�idir. Balla kar��t�r�lm�� yulaf ezmesi uyku �ncesi ideal bir se�enektir.

    7. Badem

    Bademde hem tabii bir aminoasit, hem de magnezyum bulunuyor. Bu nedenle kalp sa�l���na da yararl� olan bademle uyku getirmek di�er bir etkili yoldur.

    8. Hindi

    ��kran G�n� gecesinde insanlar genellikle iyi uyur ve bunu hindiye bor�ludurlar. Gece yar�s� kepekli ekmek aras�na bir iki dilim hindi eti koyarsan�z, belki daha mutfaktan ��kmadan uyumaya ba�layabilirsiniz.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040