Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
Dosya
CRI Ba�kan�'n�n yeni y�l konu�mas�
�in Cumhurba�kan�'n�n y�lba�� konu�mas�
Di�er>>
 
G�ndem
ABD'de Irak ve Afganistan'dan asker �ekme talebi
ABD'nin �e�itli b�lgelerinden gelen �e�itli sivil �rg�tlere mensup binlerce sava� kar��t�, Irak Sava��'n�n ba�lamas�n�n 6. y�ld�n�m� dolay�s�yla d�n (21 Mart) Washington'da "Pentagon'a y�r�y��" adl� g�steri d�zenledi.
• ABD'lilerin Irak Savaşı değerlendirmeleri
• Filistin ulusal uzlaşma görüşmeleri sona erdi
• Çin'in yeni enerji geliştirme çabası
Diğer>>
�in
• "�in'in b�t�e a����, kontrol alt�nda"
• "Temiz teknoloji ve yeni enerjiye yönelik yatırım Finans krizinden etkilenmiyor"
• Li Changchun, Avustralya Genel Vali Vekili ile görüştü
• Çin: Sulama çalışmalarına öteden beri önem veriyoruz
• "Çin'in krize karşı aldığı önlemler uygundur"
• "Çin'in bütçe açığı, kontrol altında"
Diğer>>
 
D�nya
• Amerikal� uzman: D�nya ekonomisi k���l�yor
• İngiliz doçent: Lasa hızla gelişen bir kent
• ABD'de Irak ve Afganistan'dan asker çekme talebi
• Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gaz gelirlerinde düşüş yaşanacak
• Makedonya'da devlet başkanlığı seçimi yapılıyor
• Amerikalı uzman: Dünya ekonomisi küçülüyor
Diğer>>
T�rkiye
• Cumhurba�kan� G�l Irak'a gidiyor
• Cumhurba�kan� G�l Irak'a gidiyor
• Babacan'dan �nemli a��klamalar
• The Times : Obama �nemli mesaj�n� T�rkiye'de verecek
• Davuto�lu: T�rk � Amerikan ili�kileri gelecekte daha da �rt��ecek
• Fransa Ba�bakan� T�rkiye'ye gelecek
Di�er>>
 
T�rk Bas�n�nda Ge�en Hafta
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• ABD ile destek al��veri�i
• Krize kar�� ABD'de al�nan tedbirler
• Suudi pazar�nda i�ini bilene i� �ok
Di�er>>
 
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040