Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Davuto�lu: T�rk � Amerikan ili�kileri gelecekte daha da �rt��ecek

(GMT+08:00) 2009-03-20 21:18:24 cri
    Washington'da bulunan T�rkiye Ba�bakanl�k Ba�dan��man� Ahmet Davuto�lu, temaslar�n�, d�n (19 Mart) d�zenledi�i bas�n toplant�s�yla de�erlendirdi.

    Davuto�lu, g�r��melerinde, Obama y�netiminde T�rk-Amerikan ili�kilerinin, tercih ve �ncelikler bak�m�ndan tamamen paralel seyredece�i izlenimi edindiklerini belirtti.

    Davuto�lu, "Yakla��mlar�m�z�n b�y�k �l��de �rt��t���, y�ntemlerin birbirine �ok yak�n oldu�u intiba�n� edindik. Bu �ok sevindirici bir geli�me. T�rk-Amerikan ili�kileri bak�m�ndan �n�m�zdeki d�nem, politikalar�n So�uk Sava� sonras� en fazla �rt��t��� bir d�nem olacak diye �mit ediyoruz" dedi.

    Davuto�lu, Obama'n�n T�rkiye ziyaretinin de T�rk-Amerikan ili�kilerine verdi�i �nemin ve T�rkiye'nin d�� politikada artan etkisinin bir i�areti oldu�unu belirtti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040