Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
Ekonomiye Bak��
• G�l i�adamlar�n� yat�r�ma davet etti
• T�rkiye'de KOB�'lere destek
• �stihdam i�in tekstil �r�nleri ve konfeksiyon ihracat�nda vergi iadesi y�kseltildi
Di�er>>
 
�in�de Ekonomi Ya�am�
• Az�nl�k milliyetlerin yar�nlar� daha g�zel olacak
• �in, istihdam i�in etkili �nlemler al�yor
• K�rsal kesim piyasas� i� talep geni�lemesini destekliyor
Di�er>>
Ticari Olanaklar
• Mal: s�p�rge (arz)
• Mal: Arac�n �elik tahtas�ndaki yay (arz)
• mal: elektronik uyar�m sistemi (arz)
• Mal: havai fi�ek (arz)
• Mal: Grafik kaplama ve Silikon lastik klavye (arz)
Di�er>>
Di�er>>
Ekonomiden K�sa K�sa
• Bi Hongzhen ve halka hizmet veren d�kkan�
• �elik'ten i�sizlere meslek kursu �a�r�s�
• T�ketimi te�vik edici �nlemlerin ilk sonu�lar� g�r�ld�
• Temiz enerji t�rlerini geli�tirme f�rsat�ndan yararlan�lmal�
• Kredi miktar� h�zla artt�
Di�er>>
 
Bilim, E�itim ve Sa�l�k
• �niversite mezunlar�n�n istihdam�na yard�m ama�l?�nlemler
• "Merhaba, beyaz giyisili melek"
• �in-Afrika dostlu�unun el�isi ��renciler
• �in'de e�itimin uluslararas�la�mas�n�n 30 y�l?/a>
• Anne s�t�n�n yararlar?/a>
di�er>>
 
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040