Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

T�rkiye'de KOB�'lere destek

(GMT+08:00) 2009-02-18 15:59:33 cri

    T�rkiye'de hizmet ve ticaret sekt�r�nde faaliyet g�steren i�letmeler art�k KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek.

    K�resel ekonomik krizin piyasalar �zerindeki etkisi devam ediyor. Bu etkileri en aza indirmek i�in yeni �nlemler kap�da.

    H�k�met, bir taraftan yeni bir te�vik sistemi haz�rl�yor, di�er taraftan ise yeni KOB� kredilerini devreye sokuyor. Ama� �retimi ve talebi canl� tutmak, istihdam� korumak. Sanayi ve Ticaret Bakanl���, bu ama�la k���k i�letmeleri ayakta tutmak i�in yeni bir ad�m daha att�.

    Son ad�mla, KOB� kredilerini kullan�m alanlar� geni�liyor. Sadece imalat sanayii de�il, hizmet ve ticaret alan�nda faaliyet g�steren i�letmelere de 'can suyu' kredileri verilebilecek. �rne�in, sadece ayakkab� imalat� yapan de�il, satan i�letmeler de desteklenecek.

    T�rkiye'de kay�tl� 2 milyon �zerindeki KOB�'nin sadece 302 bini imalat sekt�r�nde. Kalan i�letmeler KOSGEB kredi imkanlar�ndan yararlanam�yordu.

    Kanun tasar�s�nda ayr�ca, kendi i�ini kurmak isteyen giri�imciler de desteklenecek. Can suyu kredilerinden yararlanmak isteyen i�letmelerin KOSGEB kay�tl� olmas� yeterli oluyor. KOSGEB, bankalar arac�l���yla verdi�i kredilerin faiz y�k�n� kurum olarak kar��l�yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040