Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
D�n� ve Bug�n�yle Xinjiang
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
1960'l� y�llar ile 1980'li y�llar aras�nda �in'in k�rsal kesimlerinde son derece faal olan sa�l�k personellerine "��plak ayakl� doktorlar" deniyordu.
Xinjiang�dan K�sa K�sa
• Xinjiang'da 5.2 b�y�kl���nde deprem
Xinjiang'�n Aksu b�lgesine ba�l� Keping il�esinde 20 �ubat g�n� Richter �l�e�ine g�re 5.2 b�y�kl���nde bir deprem meydana geldi.
• �li nehri vadisi, Xinjiang'�n ikinci "Ku�u g�l�"ne d�n���yor
Xinjiang'�n �li nehri vadisinde ku�ular i�in do�a koruma b�lgesi kurularak, buran�n Xinjiang'�n ikinci "Ku�u g�l�"ne d�n��t�r�lmesine karar verildi�i bildirildi.
• Xinjiang'da okuyan yabanc� ��renci say�s�nda yeni rekor
Xinjiang'a ��renim g�rmek i�in giden yabanc� ��rencilerin say�s�n�n, ge�en y�l 3475 olarak belirlenerek yeni bir rekor d�zeye ula�t��� bildirildi.
• Xinjiang, d�� ticaret art���nda �lkede ikinci durumda
K�resel ekonomideki durgunluk ile ulusal ekonomide kar��la��lan s�k�nt�lara ra�men Xinjiang'in d�� ticaretindeki h�zl� art�� ge�en y�l da s�rd�.
Di�er>>
Xinjiang�� Tan�yal�m
• Xinjiang'da Budizm
Budizm, M.� 1. y�zy�lda Ke�mir �zerinden �in'in Hotan b�lgesine girdi ve daha sonra Xinjiang'da h�zla yay�larak buradaki siyasi, ekonomik, k�lt�rel ve sosyal ya�am�n her y�n�n� etkiledi.
Xinjiang M�zi�i
• Son G�n    
• Mutluluk Dile�i    
• Kartal    
• Oyun    
• Cennet Perileri    
• Kimin �z�nt�s�    
• D�nyay� Koruyal�m    
• Eve D�n��    
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040