Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

T�rk�e Servisi

(GMT+08:00) 2007-08-01 10:55:01 cri
    �IN ULUSLARARASI RADYOSU T�RK�E B�L�M� 21 Ekim 1957'de yay�n yapmaya ba�lad�. T�RK�E B�L�M� T�rkiye Cumhuriyeti'ndeki dinleyiciler,kom�u �lkeleri ve orta Asya b�lgesinde T�rk�e konu�anlara yay�n yap�yor. Her g�n birer saat s�ren ve 4 kez tekrarlanan yay�nlar�m�z ilki Beijing saatiyle 22:00'de veriliyor.

    Yay�nlar�m�zda, 15 dakikal�k haber b�lteni ve on dakikal�k haber yorumdan sonra Pazartesi g�nleri "K�lt�r D�nyas�ndan", "�in Mutfa��" ve "�ince ��reniyoruz"; Sal� g�nleri "Ekonomi ya�am�", "Spor D�nyas�", "�yk�lerle 5 Dakika", "Dinleyici Postas�" ve "�ince ��reniyoruz"; �ar�amba g�nleri "D�n� ve Bug�n� ile Xinjiang", "Kad�n Kad�na", "Bilim ve Sa�l�k" ve "�ince ��reniyoruz"; Per�embe g�nleri "Toplumsal Ya�am", "Bir Yabanc� G�z�yle �in", "Bir �inli G�z�yle D�nya", "�in'deki D�nya Miraslar�" ve "�ince ��reniyoruz"; Cuma g�nleri "�in'de Yolculuk", "Beijing'i Tan�yal�m", "�in'deki Az�nl�k Milliyetler", "Dinleyici Postas�" ve "�ince ��reniyoruz"; Cumartesi g�nleri "D�n� ve Bug�n� ile Xinjiang", "Spor D�nyas�", "Bilim ve Sa�l�k", "�in Mutfa��" ve "�in M�zi�inden Esintiler"; Pazar g�nleri "Toplumsal Ya�am", "Bir Yabanc� G�z�yle �in", "Bir �inli G�z�yle D�nya", "Beijing'i Tan�yal�m", "�in'deki D�nya Miraslar�" ve "M�zik K�pr�s�" �zel programlar� izlenir. �zel durumlarda program�m�zda de�i�iklikler olabilir.

    Yay�nlar�m�z hakk�nda fikir, ele�tiri, �neri ve isteklerinizi bize yazarsan�z mutlu oluruz. Mektuplar�n�z� bekliyoruz.

    Sayg�lar�m�zla

�in Uluslararas� Radyosu T�rk�e B�l�m�

China Radyo �nternational P.O. Box 4216 CRI � 20, Beijing China 100040

E-mail : tur@cri.com.cntur_tur@hotmail.comturkey@chinabroadcast.cn

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040