Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
�zleyici Postas�
 
Dostluk & Tan��ma K��esi
 • �in Ulusal Halk Meclisi hakk�nda�
 • �in Halk Siyasi Dan��ma Konferans� hakk�nda...
 • Taiwan'da "panda r�zg�r�"
 • Di�er>>
  v T�rkiye'den izleyilerimizden �in'deki meclis toplant�lar�na yo�un ilgi
  v Dinleyicimizden iki toplant�ya ili�kin g�r��ler...
  v "�in ve T�rkiye, d�nyada birbirine ihtiyac� olan �ok �nemli iki �lke..."
  v "�in tap�naklar�, en �ok gitmek istedi�im yerdir..."
  v "G�zel bir yar��ma..."
  v "Bahar Bayram�n�z kutlu olsun"
  v "Sichuan, harika bir yer..."
  v "�in'le i�birli�imizi art�rmal�y�z"
  v "�pek ve ejderhalar diyar� art�k daha yak�n..."
  v Dinleyicilerimizden gelen yeni y�l mesajlar�
  Di�er>>
   
  �d�ll� Bilgi Yar��malar�
   
  Yayın Çizelgesi
  G�nl�k Konu�ma
  • Ders 45 Kay�t yapt�rmak
  • Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
  • Ders 43 Kredi kart� kullanmak
  • Ders 42 Havale yapmak
  • Ders 41 �demek
  Di�er>>
  Tavsiye Edilen Programlar
  • �in d�viz rezervleri ve Amerika
  • Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
  • "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
  • �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
  • "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
  • Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
  • D��lanan rejimlerle ili�kiler...
  • An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
  • Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
  • "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
  Di�er>>
  china radio international china radio international

  � China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040