Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in Ulusal Halk Meclisi hakk�nda�

(GMT+08:00) 2009-03-03 20:37:34 cri

    �in'in temel siyasi sistemi olan Halk Meclisi sistemi, demokratik halk diktat�rl��� rejiminin �rg�tlenme �eklidir. �in'in en y�ksek yetki organ� olarak �lkedeki b�t�n eyalet, �zerk b�lge, merkeze do�rudan ba�l� �ehir ve �zel idari b�lgeleriyle silahl� kuvvetlerin temsilcilerinden olu�an �in Ulusal Halk Meclisi Genel Kurulu, devletin en y�ksek yasama organ� ve devletin siyasi ya�am�n� ilgilendiren �nemli konular �zerinde karar veren mercidir.

    �in Ulusal Halk Meclisi'nin g�rev ve yetkilerinin ba��nda �unlar gelir:

    Anayasada de�i�iklik yapmak, anayasan�n uygulanmas�n� denetlemek, ceza kanunu ve medeni kanun ile devlet organlar�n�n �rg�tlenmesi ve di�er alanlar� ilgilendiren temel yasalar� saptamak ve de�i�tirmek. Ulusal ekonomik ve toplumsal geli�me planlar� ve bu planlar�n uygulanmas�yla ilgili raporlar ile devletin b�t�esi ve b�t�enin uygulanmas�yla ilgili raporlar� incelemek ve onaylamak. Eyaletler, �zerk b�lgeler ve merkeze do�rudan ba�l� �ehirlerin kurulu�lar�n� onaylamak; �zel idari b�lgelerin kurulu�u ve y�netim sistemini belirlemek. Sava� ve bar�� konular�nda karar vermek. �in Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi �yeleri, cumhurba�kan� ve yard�mc�s�, ba�bakan ve Devlet Konseyi'nin di�er �yeleri, Merkezi Askeri Komisyonu Ba�kan�, yard�mc�lar� ve komisyon �yeleri, Y�ksek Halk Mahkemesi Ba�kan�, Y�ksek Halk Savc�l�k Ba�kan� olmak �zere y�ksek devlet organlar�n�n y�neticilerini se�mek, atamak veya azletmek.

    G�rev s�resi be� y�l olan �in Ulusal Halk Meclisi Genel Kurulu, y�lda bir toplan�r. Toplant� d���ndaki zamanda meclisin daimi komitesi, devletin y�ksek yetkilerini y�r�t�r. �in Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi ba�kan, ba�kan yard�mc�lar�, genel sekreter ve �yelerden olu�ur.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040