Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
Toplumsal Ya�am
• Kent ve k�rsal b�lgelerdeki e�itim e�itli�i i�in
• Az�nl�k milliyetlerin maddi olmayan k�lt�rel miraslar� koruma �al��mas�
Huaer, �in'in Gansu, Qinghai ve Shanxi eyaletleri ile Ningxia ve Xinjiang �zerk b�lgelerinde Han, Hui, Dongxiang, Sala, Tu, Baoan, Tibet, Guyu ve Mo�ol gibi milliyetlerin ya�ad�klar� b�lgelerde �ince'nin leh�eleriyle seslendirilen �zel bir halk �ark� �e�ididir ve yurt d���nda �zellikle de Orta Asya'daki Kazakistan, K�rg�zsitan ve �zbekistan'da yayg�nd�r.
• �in'e evlenmeye gelen ABD'li delikanl� Tang Wenbo
Di�er>>
 
A�dan Z�ye Ya�am Bilgileri
• Zay�f bayanlar�n yakalanmas� kolay olan 6 hastal�k
Bilindi�i gibi �i�manl�k insan sa�l���n� olumsuz etkiliyor, ancak zay�fl���n da sa�l��a zararl� oldu�unu biliyor musunuz?
D�nyaya Bak��
D�nya Miraslar�
Kad�n ve �ocuk
�in�de Etnik Gruplar
Moda & Magazin
Di�er>>
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040