Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Uzmanlar 2009 y�l� i�in 7 sa�l�kl� yemek tavsiye etti

(GMT+08:00) 2009-02-04 19:21:12 cri

    �nsan� her zaman sa�l�kl� tutan ila� yoktur, ancak yedik�e insan� sa�l�kl� yapan yemekler vard�r. ABD'li 10 beslenme uzman�, 2009 y�l�nda �u g�dalar� t�ketmemizi tavsiye etti.

1. S�t �r�nleri

    S�t �r�nleri aras�nda en ideali, az ya�l� yo�urttur. Zengin kalsiyum, �e�itli vitaminler, protein ve potasyum i�eren yo�urtta, ayr�ca v�cuttaki bakteri gruplar� aras�ndaki dengenin sa�lanmas�na yard�mc� olan probiyotikler de bulunuyor. E�er yo�urt sevmiyorsan�z, ya�s�z s�t ve peynir de iyi birer tercih olabilir. S�t �r�nleri, insan v�cudunun ihtiya� duydu�u b�t�n besinleri i�eriyor.

2. Yumurta

    Ara�t�rmalar, her sabah yenen bir yumurtan�n, kolesterol� artt�rmayaca�� gibi, insan�n g�n i�inde daha az kalori almas�n� ve bunun da kilo vermesini sa�layaca��n� g�steriyor. Yumurtada kaliteli proteinin yan� s�ra 12 �e�it vitamin ve mineral bulunuyor. Bunlardan B grubu vitaminler, haf�zan�n g��lendirilmesine yard�mc� oluyor.

3. Kabuklu kuru yemi�ler

    Y�ksek lif ve protein i�eren kabuklu kuru yemi�lerin sahip olduklar� ortak �st�nl�k, kalbe yararl� olmalar� ve ya�lanmay� geciktirmeleri. Ancak y�ksek oranda ya� i�eren kabuklu kuru yemi�lerin fazla yenmemesi gerekiyor. Uzmanlar, gerek badem ve yer f�st���, gerekse ceviz ve f�nd�k gibi kuru yemi�lerin, g�nde 25 gramdan fazla al�nmamas� gerekti�ini s�yl�yor.

4. Kivi

    "Meyvelerin �ampiyonu" olarak nitelendirilen kivi, y�ksek besin de�erlerine sahiptir. Bir tane kivi, bir insan�n b�t�n g�n boyunca ihtiya� duydu�u C vitamini ihtiyac�n�n tamam�n� kar��lar. Kivi, bunun yan� s�ra A vitamini, biktisel lif ve potasyum y�n�nden de zengindir.

5. Bakliyat

    Bakliyat kalbe yararl�d�r. ��erdikleri ��z�lmez lifler kolesterol� etkili �ekilde d���rebilir; baz� ��z�l�r lifler ise v�cut i�indeki yarars�z maddelerin at�lmas�na yard�mc� olur. Uzmanlar, haftada en az 3 kez bakliyat yenmesini tavsiye ediyor.

6. Brokoli

    A ve C vitaminleri ile kemikler i�in yararl� olan K vitamini i�eren brokoli, hem lezzetlidir, hem de kanser �nleyici etkiye sahiptir..

7. Kuru meyveler

    Ananas kurusu, kay�s� kurusu gibi kurutulmu� meyveler, yaln�zca suyunu kaybetmi�tir; ama i�lerinde bulunan vitaminlerin �o�u korunur. Kuru meyvelerde, zengin vitaminlerin yan� s�ra, demir, potasyum gibi mineraller de bulunur. Ayr�ca, kuru meyvelerdeki �eker oran� da normal meyvelerde bulunan �ekerden daha d���k olur. Bu nedenle �i�manlamaya neden olmayan kuru meyveler, ideal �erez say�l�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040