Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
K�lt�r G�ndemi
• Bao'anl�lar�n han�erleri
�in'deki M�sl�man az�nl�k etnik gruplar�ndan biri olan Bao'an milliyeti, esas olarak, Gansu eyaletinin Jishishan Bao'an, Dongxiang ve Sala Milliyetleri �zerk �l�esi'nde ya��yor.
• �in'de �izgi film sekt�r�
• Beijing'de maddi olmayan k�lt�r miraslar� sergisi
• Hejiaying Bandosu'nun �yk�s�
Di�er>>
 
K�lt�r D�nyas�ndan K�sa K�sa
Ankara'da "��N" foto�raf sergisi d�zenlendi (09-03-13)
T�rk foto�raf sanat��s� Yavuz Alatan'�n "��N" adl� foto�raf sergisi Ankara'da a��ld�. 24 �ubat ile 2 Mart g�nleri aras�nda ziyaret edilebilecek olan serginin a��l���na T�rkiye'nin eski ba�bakanlar�ndan Mesut Y�lmaz'�n da aralar�nda bulundu�u �ok say�da konuk kat�ld�.
• Ankara'da "��N" foto�raf sergisi d�zenlendi (09-03-13)
• 2008'de en �ok kullan�lan �ince kelimeler belirlendi (09-03-06)
• Fare ve tav�an heykelleri ayr� ayr� 14 milyon avroyla sat�ld� (09-02-27)
• "K�lt�rel Devlet Kap�s�" etkinli�i ba�lad�
• Maddi olmayan k�lt�r miraslar� sergisi Beijing'de (09--02-13)
• Bahar Bayram� s�ras�ndaki k�sa mesajlar (09-02-06)
Di�er>>
Geleneksel �in K�lt�r�

Yurtsever �air Xin Qiji

Kuzey Song Hanedan�ndan dahi Ci yazar� Liu Yong

�in gelenek ve g�reneklerinin �nemli par�as�: Panay�r

Kuzey Song d�nemi edebiyat��lar�ndan Ouyang Xiu

Eski �a�larda �in denizcili�i
Di�er>>
Sinema & TV
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• An Lee, Booker ödüllüromanını peyaz perdeye aktaracak
• Film piyasasına Çin ile ortak yapıma yoğun ilgi
• Berlin Film Festivali sona erdi
• 59. Berlin Film Festivali başladı
• Kadın yönetmen Ma Liwen'in sinema içindeki seyahati
Diğer>>
 
Sanat D�nyas�ndan
• Yang il�esine ait Budizm m�zi�i
• Tibet'teki kaya resimleri
Di�er>>
 
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040