Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• Yang il�esine ait Budizm m�zi�i

• Tibet'teki kaya resimleri

• Wanrong F�kras�
"Wanrong F�kras�", �in'in Shanxi eyaletine �zg� bir sanatt�r.

• Huangmei Operas�
Huangmei Operas�, �in'in alt� b�y�k yerel operas�ndan biridir. Eski ad� �ay Toplama Operas� olan Huangmei Operas�, �nceleri Anhui eyaletinin Anqing b�lgesine �zg� bir yerel operayd�.

• Ziyang t�rk�s�
Sha'anxi eyaletinin g�neyinde bulunan Ziyang il�esi, �in'in "t�rk� memleketi" olarak kabul edilir.

• �in m�rekkep resimleri
�in m�rekkep resimleri, geleneksel �in resimlerinin temsilcisi olarak kabul edilir.

• Leizhou �ark�s�
Leizhou �ark�s�, �in'in tan�nm�� tarihi ve k�lt�rel kenti Leizhou'dan kaynaklanan de�erli bir k�lt�rel mirast�r.

• R�ba dans�
R�ba dans�, Tibetli "R�ba" sanat��lar� taraf�ndan sunulan bir dans t�r�d�r.

• Xuzhou'nun g�zel kokulu kesesi
G�zel kokulu kese, i�i ho� kokulu kuru bitkilerle doldurulmu� bez bir kesedir. G�zel kokulu kese yapma ve takma gelene�i, �in'de uzun bir ge�mi�e sahiptir.

• Axi milliyetinin Tiaoyue dans�
Axi milliyetinin Tiaoyue dans�, �in'in az�nl�k etnik gruplar�ndan biri olan Yi milliyetine ba�l� Axi ve Sanilerin halk danslar�ndan biridir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040