Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• �i�e i�i resmi
�in'in geleneksel sanatlar�ndan biri olan �i�e i�i resminin k�keni, enfiye �i�esi i�ine yap�lan resimlerdir.

• �in'in eski �a�lar�ndaki futbol---Cuju
�in'in eski �a�lar�nda oynanan spor dallar�ndan biri olan Cuju'n�n, 2300 y�l� a�k�n bir ge�mi�i var.

• �in feneri
�in fenerinin tarihi, 1800 y�l �nceki Bat� Han d�nemine uzan�yor.

• Bambu ka��d� yap�m sanat�
Ka��t yap�m tekni�i, �in'in eski �a�lar�ndaki d�rt b�y�k bulu�tan biridir. Sichuan eyaletinin Jiajiang il�esi ve Zhejiang eyaletinin Fuyang kentinde hayat bulan bambu ka��d� yap�m sanat�, �in'in ilk grup devlet d�zeyindeki Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar listesine al�nd�.

• Ke�i kapma oyunu
Ke�i kapma, Kazaklar�n geleneksel bir oyunudur. �lk �nce Altay b�lgesinde geli�tirildi�i s�ylenen bu gelenek, g�n�m�zde Kazak �obanlar aras�nda halen s�rmektedir.

• Naxi milliyetinin Dongba resmi
Dongba resmi, �in'in g�neybat�s�ndaki Yunnan eyaletinde ya�ayan Naxi milliyetine �zg� bir sanatt�r.

• �pek kuma�tan �i�ek
�pek kuma�tan yapma �i�ek, �in'e �zg� halk sanatlar�ndan biridir.

• Qiang milliyetinin ke�i derisi davulu dans�
Ke�i derisi davulu dans�, Qiang milliyetinin ibadet faaliyetlerinde hayat bulan bir dans olarak, Qiang milliyetinin yo�un k�lt�rel �zelliklerini ta��yor.

• Xuhang has�r �rmesi
�in'in Shanghai kentine ba�l� Jiading il�esindeki Xuhang b�lgesinde hayat bulan Xuhang has�r �rmeleri, uzun bir ge�mi�e sahiptir.

• Kore milliyetinin turna ku�u dans�
Beyaz ve nazik turna ku�u, Kore milliyetine mensup insanlar�n inanc�na g�re u�urun, safl���n ve uzun �mr�n sembol�d�r.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040