Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• Chen Shizeng ve "Beijing'in �rf ve Adetleri Resimleri"
G�n�m�zde �in G�zel Sanatlar Galerisi'nde saklanan "Beijing'in �rf ve Adetleri Resimleri", 20. y�zy�lda Beijing'de s�ren gelenekleri i�leyen ilk resimlerdir.

• �in'de anaerkil bir toplum: Mosuolular

• Tereya� oymac�l���
Tereya� oymac�l���, �in'in Tibet Budizmi'nin kutsal yerlerinden biri olan Sku-vbum Tap�na��'na ait �� tan�nm�� sanattan biri olarak, 600 y�l� a�k�n bir ge�mi�e sahiptir.

• Lake resim sanat�
 Lake resim sanat�nda, lakenin yan� s�ra, alt�n, g�m��, kur�un, kalay, yumurta kabu�u, sedef, ince ta� ve tahta par�alar� gibi malzemeler de kullan�l�r.

• Fildi�i oymac�l���
Fildi�i oymac�l���, �in'in halk aras�ndaki geleneksel sanatlardan biridir.

• �in'in eski resimlerindeki kad�n imajlar�
 Resimlerin kad�n� konu almas� �in'de uzun bir ge�mi�e dayan�r.

• �in'in lake sanat�
�in'de son y�llarda ah�ap lake e�yalar, antika pazarlar�nda al�c�lar�n g�zdesi haline geldi. Bug�nk� program�m�zda �in'in geleneksel el sanatlar�ndan biri olan lakeyi tan�taca��z.

• Yelpaze resmi
�in'in yelpaze resminin tarihi, Tang Hanedan�'ndan ba�lar. Zhang Yanyuan "Tarihteki �nl� resimler" adl� kitab�nda, �� Krall�k d�neminde Cao Cao'nun, dan��man� Yang Xiu'dan yelpazesinin �zerine resim yapmas�n� istedi�ini yazar.

• Yuhua Ta��
Yuhua Ta��, �in'de s�s e�yas� olarak kullan�lan bir ta� t�r�d�r.

• M�rekkep ta�� oymac�l���
M�rekkep ta��, �in'in m�rekkep elde etmek i�in kullan�lan geleneksel k�rtasiye malzemelerinden biridir.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040