Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• Manzum hik�ye "Ashima"
"Ashima", �in'in Yi etnik grubuna ait, halk aras�nda geli�tirilmi� bir manzum hik�yedir.

• Kep�e maskesi
�in'in kuzeybat�s�ndaki k�ylerde atlara yem ve su vermek i�in kullan�lan tahta kep�eler, daha sonra halk sanat��lar�n�n �zerine �e�itli maske motifleri �izmesiyle sanat eseri haline d�n��t�.

• Yichuan'�n "g���s davulu" dans�
"G���s davulu" dans�, g��s�n �n�ne as�lan davula vurarak yap�lan bir dans t�r�d�r. Bu dans baz� b�lgelerde "�i�ek davulu" olarak da adland�r�l�r.

• Sangzhi t�rk�s�
Sangzhi il�esi, �in'in g�neyindeki Hu'nan eyaletinin kuzeybat�s�nda yer al�yor.

• Miao milliyetinin eski �ark�lar�
Miao milliyeti, esas olarak �in'in g�neybat�s�ndaki birka� eyalette ya��yor

• Bambu oymac�l���
Bambu oymac�l���, Ming hanedan�n�n (1368-1644) orta d�neminden sonra ba��ms�z bir sanat haline gelmi�tir.

• Liu Sanjie �ark�lar�
Zhuang milliyeti, �ark� s�ylemeye ve dans etmeye yatk�n bir etnik gruptur.

• Dachai dans�
Li milliyetinin Dachai dans�, en eski ve en sevilen danslardan biridir.

• Ye�im ta�� oymac�l���

• Ejderha dans�
Bayram veya kutlamalar s�ras�nda, �inliler mutlaka  co�kulu ejderha dans�n� yapar.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040