Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• Rebong sanat�
Qinghai eyaletinin Huangnan Tibet Milliyeti �zerk �li'ne ba�l� Tongren il�esindeki Longwu kasabas�n�n yak�nlar�nda, Wutun, Nianduhu, Gasairi ve Guomari k�yleri bulunuyor.

• Aslan dans�
Aslan dans�, �in'in se�kin halk sanatlar�ndan biridir. Gerek bayramlarda olsun, gerekse halk aras�ndaki �e�itli kutlamalarda olsun, aslan dans�n�n ayr� bir yeri vard�r.

• Tavus ku�u dans�
Dai etnik grubu, esas olarak Yunnan eyaletine ba�l� Xishuangbanna Dai Milliyeti �zerk �li, Dehong Dai ve Jingpo Milliyetleri �zerk �li, Dima ve Menglian Dai Milliyeti �zerk �l�esi'nde ya��yor.

• Bez kaplan

• Bu�day sap�ndan resim
Bug�nk� program�m�zda sizlere �in'in halk sanatlar�ndan biri olan bu�day sap�ndan resim hakk�nda bilgi verece�iz.

• Yi milliyetinden k�zlar�n etek de�i�tirme t�reni
Liangshan da�� b�lgesinde ya�ayan Yi etnik grubuna mensup k�zlar yeti�kinlik �a��na geldi�inde, gizemli bir "etek de�i�tirme" t�reni d�zenlenir.

• Y�zlerinde d�vme olan Dulong kad�nlar�
Kad�nlar�n y�zlerine d�vme yapmak, �in'in Yunnan eyaletinin kuzeybat�s�ndaki Gong Da��'nda yer alan Dulong ve Nu �zerk �l�esi'nde ya�ayan Dulong milliyetinin binlerce y�ll�k ge�mi�e sahip bir gelene�idir.

• Nanjing'in Yunjin �pek Dokumas�
Nanjing'in Yunjin �pek Dokumas�, renginin ve deseninin g�kteki bulutlar gibi g�zel olmas�ndan dolay� "bulut ipek dokumas�" diye adland�r�l�r.

• �� Mo�olistan �zerk B�lgesi'ne �zg� uzun �ark�
�� Mo�olistan �zerk B�lgesi'ne �zg� uzun �ark�, g��ebe Mo�ol k�lt�r�n�n �zelliklerini ta��yan �zel bir seslendirme tarz�d�r.

• Kejialar�n toprak evleri
 Kejia milliyetinin toprak evleri, esas olarak �in'in g�neyindeki Fujian eyaletinin Yongding il�esinde bulunuyor. Da�l�k b�lgelerdeki bu evler, Do�u'nun renklerini ta��yan yap�lard�r.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040