Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tahmin et, ka� ya��nday�m?

(GMT+08:00) 2009-03-06 19:56:09 cri

Bayan y�ld�zlar�n ya��n� neden tam olarak tahmin edemiyoruz? ��nk�, onlar gen�liklerini m�mk�n oldu�u kadar uzun korumak i�in �e�itli y�ntemlere ba�vuruyor ve bu ama� u�runa para harcamaktan da hi� ka��nm�yorlar. Asl�nda, kendinize biraz daha fazla �zen g�sterirseniz, siz de daha gen� g�r�nebilirsiniz.

1. Ciltteki toksinlerin at�lmas�

Cildin mat ve kuru olmas�, asl�nda yaln�zca insan�n ya��yla ilgili de�il, ciltteki toksinlerle de ilgili. Bu nedenle toksinlerin v�cut d���na at�lmas�na dikkat etmeliyiz. �rne�in, mantar, taze sebze, meyve suyu ve �orba gibi toksinlerin at�lmas�na yard�mc� olan baz� g�dalar� d�zenli olarak alman�n yan� s�ra, cildimizi iyi temizlemeye de �zen g�stermeliyiz. Spor yaparak terlemek de toksinleri atma a��s�ndan �ok yararl�. Tabii ki, ekonomik durumunuz elveriyorsa, g�zellik salonuna da gidebilirsiniz.

Ayr�ca, antioksidan kozmetik �r�nler de kullanabilirsiniz. Ginkgo, ye�il �ay ve �z�m �ekirde�inden ��kar�lan maddeler bu konuda �ok etkilidir.

2. Antioksidan takviyesi

G�dalardaki antioksidan oran� d���k oldu�u i�in, antioksidan i�eren besinlerin do�rudan al�nmas� daha etkili olur; mesela, �z�m �ekirde�i, likopen, beta karoten, C ve E vitaminleri.

3. Ya�lanmaya kar�� etkili yiyecekler

Ya�lanmaya kar�� etkili olan yiyeceklerin de bol bol t�ketilmesi gerekiyor. �rne�in:

Bal�k eti: Bal�k etinde y�ksek miktarda kaliteli ve insan v�cudu taraf�ndan kolay emilen protein bulunur. Bunun yan� s�ra, bal�k etindeki kolesterol miktar� da azd�r. Dolay�s�yla bal�k yiyerek, hem kaliteli protein alm��, hem de kolesterol�n fazla y�kselmesi kayg�lar�ndan kurtulmu� olursunuz.

Kuru so�an: Kuru so�an, kan�n temizlenmesi ve kolesterol�n d���r�lmesine yard�mc� olur.

Soya peyniri: Soya peynirinde bulunan isoflavon isimli kimyasal madde etkili bir antioksidand�r.

Lahana: Lahanada bulunan zengin C vitamini, mide ve ba��rsaklar�n �al��mas�n� h�zland�rma ve sindirim sistemini canl� tutman�n yan� s�ra, v�cuttaki zehirli maddelerin bo�alt�lmas�na da yard�mc� olur.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040