Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• Zay�f bayanlar�n yakalanmas� kolay olan 6 hastal�k
Bilindi�i gibi �i�manl�k insan sa�l���n� olumsuz etkiliyor, ancak zay�fl���n da sa�l��a zararl� oldu�unu biliyor musunuz?

• Domatesin tedavi g�c�
Domates s�radan bir sebze olmakla birlikte, hastal�klar�n tedavisinde �nemli bir rol oynayabilir.

• Uzmanlar 2009 y�l� i�in 7 sa�l�kl� yemek tavsiye etti
�nsan� her zaman sa�l�kl� tutan ila� yoktur, ancak yedik�e insan� sa�l�kl� yapan yemekler vard�r.

• Uykuya yararl� yemekler
Muz, asl�nda meyve kabuklu "Uyku hap�"d�r, muzda kaslar� gev�eten magnezyum bulunur ve bu nedenle insan� rahatlat�r.

• R�yalar, hastal���n�z� uyar�yor
Patolojik a��dan bir�ok hastal���n belirtileri kulu�ka devresinde pek belli olmuyor.

• Kan gruplar�na g�re beslenme ve zay�flama
O grubu, antropolojide �ok eski bir kan grubudur.

• G�zenekleri s�k�la�t�ran 7 y�ntem
Bir�ok insan sivilcenin b�rakt��� izlerden yak�n�r ve a��k g�zenekler de y�z cildinin kaba ve mat g�r�lmesine neden olur.

• "Yetersiz uyku kalbe zarar verir"
ABD'li t�p bilimadamlar� taraf�ndan k�sa s�re �nce a��klanan bir ara�t�rman�n sonu�lar�, yetersiz uykunun damarlara zarar vererek kalp �zerinde olumsuz etki yapt���n� g�sterdi

• K���n sa�l�kl� olman�n yollar�
Uzmanlar�n di�ler �zerinde yapt��� ara�t�rmalar�n sonucuna g�re, insan�n di�leri 35-36.5 derecedeki �s�da normal metabolizmay� s�rd�rebiliyor.

• G�nl�k ya�amda yap�lmamas� gereken 6 �ey
�nsan uyan�nca metabolizmas� hen�z normal seviyeye ula�mad��� i�in yava� nefes al�p verir ve v�cutta kalan kalbondioksit miktar� fazlad�r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040