Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Domatesin tedavi g�c�

(GMT+08:00) 2009-02-11 16:49:23 cri

    Domates s�radan bir sebze olmakla birlikte, hastal�klar�n tedavisinde �nemli bir rol oynayabilir.

1. Cilt hastal���:

    Taze domates soyulduktan ve p�re �ekline getirildikten sonra cilde g�nde 2-3 defa s�r�l�nce mantar ve bula��c� cilt hastal���n� iyile�tirebilir.

2. Cilt g�zelle�tirme:

    Pi�mi� domates p�resi ve az miktarda toz �ekeri, y�z cildinin ince ve p�r�zs�z olmas�n� sa�layarak, y�z� g�zelle�tirir.

3. Kansere kar��:

    Zengin besin de�erlerine sahip olan domates ayr�ca harareti giderme ve zehir atma etkisine de sahip. Bu nedenle her g�n yenen 1-2 taze domates, kansere kar�� koruyucu ve kanser tedavisine yard�mc� etkide bulunur.

4. Y�ksek tansiyon tedavisi

    Her sabah toz �ekerine bat�r�larak, a� karn�na yenen taze domates, tansiyonu etkili �ekilde d���rebilir.

5. Kans�zl�k tedavisi:

    G�nde birer domates ve elmayla 15 gram susam, kans�zl�k tedavisine yard�mc� olur.

6. �lser tedavisi:

    Haz�ms�zl��a yol a�an nitelikte �lseri olan insanlar�n, sabah ve ak�am olmak �zere yar�m�ar bardak taze s�k�lm�� domates suyu ve patates suyunu 10 g�n boyunca i�mesi, �lserlerini iyile�tirebilir.

7. G�ne� �arpmas�n�n �nlenmesi:

    Bir, iki taze dilimlenmi� domatesin biraz tuz ya da �ekerle suda ha�lanmas�yla elde edilen �orban�n s�cak s�cak i�ilmesi g�ne� �arpmas�n� �nleyebilir.

8. Ate� d���rme:

    Yar�m�ar taze s�k�lm�� domates suyu ve karpuz suyunun her saat ba�� i�ilmesi ate�i d���rebilir.

9. Di� eti kanamas� tedavisi:

    Taze domatesin 15 g�n meyve gibi yenmesi, di� eti kanamas�n� iyile�tirir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040