Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• Tahmin et, ka� ya��nday�m?

• Ev kad�nl���, Japonlar i�in "l�ks" haline geldi

• "Obama" �r�nleri Beijing'de iyi sat�l�yor
"Obama r�zg�r�", ABD'den ta Beijing'e kadar esiyor.

• Barbie bebek 50 ya��nda

• �nternette elbise deneme odas�

• K���n evinizi s�cak renklerle donat�n
K�� g�nlerinde evimize nas�l renk katabiliriz? Bunun i�in en do�rudan y�ntem duvarlar� boyamakt�r.

• Kore Cumhuriyeti'nde estetik cerrahide durgunluk
T�m d�nyay� etkisi alt�na alan k�resel finans krizi nedeniyle, Kore Cumhuriyeti'ndeki borsada da b�y�k d���� ya�and�.

• Sa�lar�m�z� statik elektrikten nas�l koruyabiliriz?
K���n hava �ok kuru oldu�u i�in, sa�lar�m�z kolayca statik elektrik �retir. Sa�lar�m�z� statik elektrikten nas�l koruyabiliriz?

• Sa� d�k�lmesini nas�l �nleyebiliriz?
G�n�m�zde Asya'da ya�ayan insanlar�n y�zde 70'i, sa� d�k�lmesinden �ikayet�i. Bunlardan y�zde 60'�n�n sa�lar�, hen�z 25 ya��na basmadan d�k�lmeye ba�l�yor.

• Ekonomik durgunluktan b�y�k markalar da etkileniyor
Bug�nlerde Hong Kong'un televizyon programlar�nda en �ok ele al�nan konu "finans tsunamisi"...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040