Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

K���n evinizi s�cak renklerle donat�n

(GMT+08:00) 2009-01-30 19:45:17 cri

    K�� g�nlerinde evimize nas�l renk katabiliriz? Bunun i�in en do�rudan y�ntem duvarlar� boyamakt�r. Ancak bu y�ntem, �ok zaman ve enerji gerektirir. Yo�un bir temponuz varsa, o zaman daha basit y�ntemleri tercih edebilirsiniz...

    �lk �nce salondan ba�layal�m... Salondaki koltuklar�n �zerine yerle�tirdi�iniz renkli yast�klar� de�i�tirirseniz, salonun havas� da hemen de�i�ir. Koltuk ve sehpa gibi b�y�k mobilyalar� yenilemektense, koltuklar�n �zerindeki yast�klar� de�i�tirerek salona renk katabilirsiniz. Bunun i�in farkl� tarzlarda birka� yast�k se�ilebilir. Renk uyumunun yan� s�ra, yast�klar�n malzemesine, desenine, b�y�kl���ne ve bi�imine de dikkat etmeniz gerekir.

    Yemek odas� i�in s�cak renkli bir masa �rt�s� ve perde se�menizi tavsiye ederiz. �zeri camla kapl� yemek masalar� i�in sonbahar ve k�� d�neminde renkli tabak altlar� se�ilebilir; ah�ap masaya ise ho� bir Do�u esintisi getirecek ipek �rt� daha uygun olur. Yemek odas�nda pencere varsa, perde se�imi de �ok �nemlidir. Koyu renkli t�l perde ve a��k renkli g�ne�lik perdeyi birlikte kullanabilirsiniz.

    Yemek odas�na taze sebze ve meyvelerle de renk katabilirsiniz. Mesela, armut, �eftali ve elma gibi meyvelerle dolu b�y�k bir k�senin yemek masas�na yerle�tirilmesi, odaya s�cak bir hava getirir, ayr�ca i�tah� da a�ar.

    Banyoyu s�slemenin kritik anahtar� ise tekstil �r�nleridir. Koyu renkli havlular, banyoya s�cak bir hava verir. S�cak renkli porselenler de banyonun havas�n� yumu�at�r. Ayr�ca kendiniz de �e�itli s�slemeler yapabilirsiniz. Mesela, arkada��n�z�n hediye etti�i bir meyve sepetine ho� bir havlu yerle�tirip i�ine �i�e ve sabun gibi �e�itli e�yalar koyun. Sepet, banyonun bir k��esinde ortama ho� bir renk katabilir.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040