Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Ev kad�nl���, Japonlar i�in "l�ks" haline geldi

(GMT+08:00) 2009-02-27 14:54:20 cri

    Japonya, d�nyan�n en pahal� �lkelerinden biri. Ev idaresi konusunda �ok becerikli olan Japon ev kad�nlar�, g�n�m�zde ya�anan ekonomik kriz sonucu "l�ks" haline getirdi.

    Japonya'da 17 milyon ev kad�n� bulunuyor. Kocalar�n�n ortalama maa�� 270 bin Japon yeni olmas�na ra�men, bu kad�nlar�n �o�u i�in bu parayla evi ge�indirmek pek de kolay olmuyor.

    Bu durumdan �ikayet�i bir Japon ev kad�n� ��yle diyor: "Bazen ger�ekten umutsuzlu�a kap�l�yorum, ��nk� k�yafet alam�yorum, gezmeye gidemiyorum, pahal� geldi�i i�in hobilerimi yapam�yorum. Ancak gelecekte bir ev sat�n almay� planl�yorum, bu nedenle �aba harcamaya devam etmeliyim."

    Japon ev kad�nlar�, yiyecek almadan �nce, b�lgede yer alan t�m s�permarketlerdeki indirimleri internetten ara�t�r�yor, buzdolab�nda neler var diye ��yle bir g�z at�yor, bunun ard�ndan bir haftal�k ihtiya� listesini ��kar�yor, evden ��karken de c�zdan�na yaln�zca listedekileri almaya yetecek kadar para koyup kredi kart�n� da b�rak�yor, hava g�zelse s�permarkete bisikletle gidiyor. �o�u Japon aile i�in harcamalar�n en b�y�k par�as�n� yiyecek olu�turuyor; en ekonomik ev kad�n� bile her g�n farkl� yemek yapabilmekten gurur duyuyor.

    T�keticilerin y�ksek fiyatl� mallardan vazge�mesiyle birlikte, Japonya'daki ma�azalarda sat��lar d��t�. T�keticiler indirim yap�lan ma�azalar� tercih etmeye ba�lad�. Ucuz giyim ma�azalar� zinciri Uniqlo'nun ge�en y�l�n Aral�k ay�ndaki sat�� hacmi y�zde 30 artt�.

    Baz� uzmanlar, Japonya'daki ev kad�nlar�n�n giderlerini var g��le azaltmas�na ra�men, ailenin t�m harcamalar�n� tek bir gelirle kar��laman�n �ok zor oldu�unu, bu y�zden baz� ev kad�nlar�n�n �al��mak zorunda kalaca��n� savunuyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040