Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• �a��n yeni temposuyla eski Zhuo dans�

• Hongyan k�y�n�n zenginle�me yolu
Orada ye�il da�lar ve mavi sular aras�nda Yao milliyetine mensup halk�n ya�ad��� k�yler var;

• Tibetlilerin ya�am�nda b�y�k de�i�iklikler
2009 y�l�nda, Tibet �zerk B�lgesi'nde demokratik reform uygulanmas�n�n 50. y�ld�n�m� kutlanacak.

• Tibetlilerin ya�am�nda 50 y�ldaki de�i�iklikler
Bu y�l Tibet �zerk B�lgesi'nde demokratik reform uygulanmaya ba�lanmas�n�n 50. y�ld�n�m� kutlanacak.

• Qiang milliyetinin k�lt�r�n� koruma b�lgesi olu�turuldu
�in'in g�neybat�s�nda yer alan Sichuan eyaletinde ya�ayan Qiang milliyetinin n�fusu g�n�m�zde 300 bini buluyor.

• Meili da�� Tibetlilerin ya�am�n� de�i�tirdi
�in'in g�neybat�s�nda yer alan Yunnan eyaletinin Diqing ilindeki Meili karl� da�� Yunnan eyaletindeki en y�ksek tepedir.

• Tibet'te son 30 y�lda ya�anan b�y�k de�i�iklikler
�in'de reform ve d��a a��lma politikas�n�n uyguland��� 30 y�l i�inde Tibet �zerk B�lgesi'nde de �lkenin g��lenmesiyle birlikte b�y�k de�i�iklikler meydana geldi.

• �in'de b�lgesel milli �zerklik yeni bir a�amaya girdi
Bu y�l, �in'de Guanxi Zhuang Milliyeti �zerk B�lgesi ve Ningxia Hui Milliyeti �zerk B�lgesi'nin kurulu�unun 50. y�ld�n�m� kutland�.

• Qishi Milliyetler Okulu
Dinledi�imiz bu g�zel �ark�, Guangxi Zhuang Milliyeti �zerk B�lgesi'nin Xiguigang kentine ba�l� Qishi Milliyetler Okulu'nda okuyan Zhuang milliyetine mensup 10 ya�lar�ndaki be� k�z taraf�ndan seslendirildi.

• Xijiang'daki bin aileleli Miao k�y�
�in'in g�neybat�s�ndaki Guizhou eyaletine ba�l� Miao ve Tong Milliyetleri �zerk �li'nde yer alan Leishan il�esinin Xijiang kasabas�nda bin haneli bir Miao k�y� bulunuyor.
1 2 3 4 5 6 7 8 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040