Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"�in'le i�birli�imizi art�rmal�y�z"

(GMT+08:00) 2009-01-20 20:15:48 cri
    T�rkiye'den izleyicimiz Yasin AK bize g�nderdi�i elektronik postada �unlar� yazm��:

    "�in'in sorunlar� ve bu sorunlara kar�� m�cadele ederken g�sterdi�i heves ve kararl�l���n neticesinde elde edilen ba�ar�lar, �in insan�n �al��kanl���, tarih sahnesinde uzun y�llar ortak k�lt�r ve dili payla�t���m�z �inliler, bug�n benzer sorumluluklar ta��yan T�rkiye i�in bir�ok �rnek model sunmaktad�r. Gelece�in s�per g��leri aras�nda yer alan kom�umuz �in'le i�birli�imizi art�rmal� ve bu ortak y�nlerimizi kullanarak ili�kilerimizi her alanda g��lendirmeliyiz."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040