Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"�pek ve ejderhalar diyar� art�k daha yak�n..."

(GMT+08:00) 2009-01-13 14:26:19 cri
    T�rkiye'den dinleyicimiz Seyhan BOZKURT bize g�nderdi�i elektronik postada �unlar� yazm��:

    "Merhaba, g�zel �lkeniz ve k�kl� k�lt�r�n�z her zaman ilgimi cezbetmi�tir. Arkada��m Ayhan Gazi Y�ld�r�m sayesinde daha yak�ndan tan�ma ve sorular�ma cevap bulma imk�n�na sahip oldum. Bence en g�zeli de medeniyetinizin hep bar����l olu�u. �ki �lke aras�nda k�lt�r ba��n�n canland�r�lmas� i�in, radyonuza internetten de ula��lmas� �ok isabetli bir ad�m. Bu ad�mda eme�i ge�en herkese te�ekk�r� bor� bilirim. Slogan yar��man�z i�in ben de kat�l�mc� olmak isterim:

    1: �pekyolu sadece bir ad�m uzakta

    2: �pek ve ejderhalar diyar� art�k daha yak�n

    3: Radyomuzla efsaneler ve ipekler diyar�na yolculuk.

    �al��malar�n�zda ba�ar�lar dilerim. "

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040