Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

T�rkiye'den izleyilerimizden �in'deki meclis toplant�lar�na yo�un ilgi

(GMT+08:00) 2009-03-10 22:37:47 cri
    T�rkiye'den izleyicimiz Musa �zal bize g�nderdi�i elektronik postada �unlar� yazm��:

    "Her y�l muntazam tarihlerde yap�lan �in meclis toplant�lar�, gelecek i�in �ok �nemli �in ve t�m d�nya i�in..T�m d�nya k�resel finans krizi i�inde. tabii ki �in'i de etkiledi bu kriz.. zaten toplant�lar�n amac�, �in'de ekonomik b�y�meyi, halk�n ya�am� ve toplumsal istikrar� g�vence alt�na almak."

   T�rkiye'den izleyicilerimiz  g�nderdikleri elektronik postalarda �in h�k�metinin k�resel finans kriziyle m�cadele etmek i�in ald��� politikalar�na ilgi g�sterdiklerini iletti.

    �in ekonomisinin h�zl� ve istikrarl� b�y�mesinin d�nya ekonomisinin geli�mesi i�in b�y�k �nem ta��d���n� kaydeden Ayhan U�ur, �in h�k�metinin ekonomiyi canland�rma paketinin ba�ka �lke i�in da yararl� �nlem sa�layaca��n� savundu.

    Meri� Ayg�n, �in h�k�metinin orta ve k���k �l�ekli i�letmelere yard�m etmek ve istihdam sorununu ��zmek i�in alaca�� �nemleri yak�ndan izleyece�ini belirtti.   T�rkiye'den izleyicilerimiz de g�nderdikleri elektronik postalarda �in h�k�metinin k�resel finans kriziyle m�cadele etmek i�in ald��� politikalar�na ilgi g�sterdiklerini iletti.

    �in ekonomisinin h�zl� ve istikrarl� b�y�mesinin d�nya ekonomisinin geli�mesi i�in b�y�k �nem ta��d���n� kaydeden Ayhan U�ur, �in h�k�metinin ekonomiyi canland�rma paketinin ba�ka �lke i�in da yararl� �nlem sa�layaca��n� savundu.

    Meri� Ayg�n, �in h�k�metinin orta ve k���k �l�ekli i�letmelere yard�m etmek ve istihdam sorununu ��zmek i�in alaca�� �nemleri yak�ndan izleyece�ini belirtti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040