Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Amerikal� uzman: D�nya ekonomisi k���l�yor

(GMT+08:00) 2009-03-22 21:19:42 cri
    D�nyan�n en b�y�k vadeli i�lem kurulu�u olan The Chicago Mercantile Exchange'in Ba�kan� Leo Melamed, ekonomik krizin yaln�zca ABD'ye de�il, Avrupa dahil di�er b�lgeler i�in de ciddi etki olu�turdu�unu ve d�nya ekonomisinin h�zla k���ld���n� belirtti.

    "Vadeli i�lemin babas�" olarak kabul edilen Melamed, 20 Mart'ta Chicago bas�n�na verdi�i deme�te, ABD'nin ekonomik durumunun �ok ciddi oldu�unu, son ekonomik krizin ABD ve Avrupa'n�n yan� s�ra Rusya'y� ve �in'i de etkiledi�ini s�yleyerek, bu nedenle krizden kurtulman�n b�t�n taraflar�n ortak �abas�n� gerektirdi�ini ifade etti.

    Melamed, �in ekonomisinden s�z ederken, �in'in sermaye piyasas�n�n geli�tirilmesinde elde etti�i b�y�k ilerlemeleri takdirle kar��lad���n� ve �in'in bu yolu izlemeye devam etmesini bekledi�ini kaydetti. �in borsas�n�n b�y�k d�zenlemelerden ge�ti�ine dikkati �eken Melamed, krizden ka��nmak i�in �in'in vadeli finans i�lemleri geli�tirirken borsa i�inde ve d���ndaki al��veri�e y�nelik g�zetim ve y�netimi g��lendirmesi �nerisinde bulundu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040