Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in: Sulama �al��malar�na �teden beri �nem veriyoruz

(GMT+08:00) 2009-03-22 21:31:19 cri
    �in Su ��leri Bakan� Chen Lei, �in h�k�metinin tar�mda sulama temelindeki altyap� tesislerinin in�as�na son derece b�y�k �nem verdi�ini ve b�t�n �lkelerle birlikte d�nyan�n g�da g�venli�ini korumaya haz�r oldu�unu belirtti.

    Chen Lei, �stanbul'da devam eden 5. D�nya Su Kaynaklar� Forumu kapsam�nda �in, T�rkiye ve Meksika taraf�ndan d�n (21 Mart) ortakla�a d�zenlenen sulama konulu �zel toplant�da, �in h�k�metinin, sulama �al��malar�na �teden beri �nem verdi�ini ve g�da g�venli�ini korumak i�in sulama ko�ullar�n� s�rekli iyile�tirerek, tar�mda �retim g�c�n� y�kseltti�ini ifade etti.

    �te yandan, D�nya Su Konseyi Ba�kan� Loic Fauchon, ayn� g�n Chen Lei ile g�r��t�. Fauchon, �in'in D�nya Su Konseyi'ne bir an �nce kat�lmas�n� beklediklerini s�yledi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040