Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Li Changchun, Avustralya Genel Vali Vekili ile g�r��t�

(GMT+08:00) 2009-03-22 21:32:44 cri
    �in Kom�nist Partisi (�KP) Merkez Komitesi Siyasi B�rosu Daimi �yesi Li Changchun, bug�n (22 Mart) Sydney'de Avustralya Genel Vali Vekili ve New South Wales Eyaleti Valisi Marie Bashir ile g�r��t�.

    K�sa s�re �nce yang�n ve su afeti meydana gelen New South Wales eyaletinde ya�ayanlara ge�mi� olsun dileklerini sunan Li Changchun, �in ve Avustralya aras�ndaki ili�kileri olumlu de�erlendirerek, New South Wales eyaletinin ikili ili�kilerin geli�mesinde oynad��� �nemli rolden takdirle s�z etti.

    �ki �lkenin b�lgeleri aras�ndaki dostluk temaslar� ve kar��l�kl� yarara dayal� i�birli�inin, ikili ili�kilerin kapsaml� �ekilde geli�mesinin itici g�c� oldu�unu s�yleyen Li Changchun, New South Wales eyaletinin �in'le olan ekonomik ve ticari i�birli�ini derinle�tirerek, k�lt�rel temaslar� g��lendirmesini ve halklar aras�ndaki dostlu�u peki�tirmesini bekledi�ini kaydetti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040