Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Cumhurba�kan� G�l Irak'a gidiyor

(GMT+08:00) 2009-03-22 21:50:28 cri
    33 y�l aradan sonra T�rkiye'den kom�u Irak'a Cumhurba�kan� d�zeyinde bir ziyaret yar�n (23 Mart) ger�ekle�ecek.

    Cumhurba�kan� Abdullah G�l'�n bu ziyaretinin g�ndeminde en �nemli konu ter�r �rg�t� PKK'�n Irak'�n kuzeyinden kaynaklanan faaliyetlerinin sonland�r�lmas�...

    Ekonomik alanda i�birli�i ve yat�r�mlar�n art�r�lmas� ile b�lgesel konular da g�r��melerde ele al�nacak konular aras�nda.

    T�rkiye ile Irak aras�nda kar��l�kl� ziyaretler g�n ge�tik�e art�yor.

    �ki �lke aras�nda "Y�ksek D�zeyli Stratejik ��birli�i Konseyi"nin kurulmas�n�n ard�ndan yo�unla�an g�r��me trafi�i bu kez de Cumhurba�kan� d�zeyinde s�recek.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040