Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�ngiliz do�ent: Lasa h�zla geli�en bir kent

(GMT+08:00) 2009-03-22 21:27:54 cri
    Halk�n G�nl��� gazetesinin bug�nk� (22 Mart) say�s�nda �ngiliz Westminster �niversitesi'nden Do�ent Dibyesh Anand'�n kaleme ald��� yaz� yay�mland�. Anand, yaz�s�nda h�zla geli�en bir kent olan Lasa'n�n geli�mesi ve piyasala�mas�n�n her ge�en g�n yerel halk�n ya�am�n� daha olumlu etkiledi�ini belirtti.

    Ge�en y�l�n Ekim ay�nda davetli olarak Tibet'i ziyaret etti�ini kaydeden Anand, Lasa'ya Beijing'den trenle gitti�ini, Qinghai-Tibet demiryolunun b�y�k bir ba�ar� olarak kabul edilmesi gerekti�ini ve Tibet'e ikinci kez gitti�ini belirtti. Dinamik Tibet k�lt�r�ne bir kez daha tan�k oldu�unu vurgulayan Anand, farkl� etnik gruplardan ve �zg�n �zelliklerden olu�an Tibet k�lt�r�n�n �e�itlilik g�sterdi�ini ifade etti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040