Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

The Times : Obama �nemli mesaj�n� T�rkiye'de verecek

(GMT+08:00) 2009-03-20 21:19:44 cri
    �ngiltere'de yay�mlanan The Times gazetesinin bug�nk� (20 Mart) say�s�nda yer alan bir haberde, ABD Ba�kan� Barack Obama'n�n Mart sonunda ��kaca�� Avrupa turunun son aya��n� olu�turan T�rkiye'de, M�sl�man d�nyas�na, uzun zamand�r beklenen mesaj�n� verece�ine dikkat �ekildi.

    Obama'n�n 4 �lkeyi kapsayacak ve 8 g�n s�recek seyahati ile ilgili bilgi verilen haberde, T�rkiye ile ilgili olarak Obama'n�n "�slam d�nyas�na elini uzatma" s�z� verdi�i hat�rlat�larak, bu s�z�n T�rkiye'nin Avrupa Birli�i �yeli�ine kar�� ��kan Fransa ve Almanya'n�n T�rkiye'nin y�z�ne kap�y� kapatmalar�yla �eli�ti�i de belirtildi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040