Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"Temiz teknoloji ve yeni enerjiye y�nelik yat�r�m Finans krizinden etkilenmiyor"

(GMT+08:00) 2009-03-22 21:35:16 cri
    �in Teknolojile �� Kurma Derne�i Ba�kan� Ma Songde, ge�en y�ldan bu yana k�resel finans krizin patlak vermesine ra�men, �in'in temiz teknoloji ve yeni enerjiye y�nelik yat�r�m� azaltmad���n� belirtti.

    Ma Songde, bug�n (22 Mart) Beijing'de d�zenlenen "2009 �in Uluslararas� Enerji Tasarrufu, Kirlilik Bo�alt�m�n� Azaltma ve Yeni Enerji Yat�r�m ve Finansman Forumu"nda yapt��� konu�mada, k�resel finans krizinin ya�and��� ge�en y�ldan bu yana �in'in r�zg�r enerjisine y�nelik yat�r�m� y�zde 90 oran�nda, n�kleer enerjiye y�nelik yat�r�m� y�zde 70 oran�nda ve hinro elektri�e y�nelik yat�r�m� de y�zde 20 oran�nda artt�rd���n� kaydetti. Ma, ayr�ca ge�en y�l merkez maliyesinin 10 b�y�k enerji tasarrufu ve �evre koruma ama�l� tesislerin in�as�na 40 milyar yuan b�t�e ay�rd���n� ifade etti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040