Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

CL�NTON'un �in ��karmas� Pekin'e g�re ''�ok ba�ar�l�''

(GMT+08:00) 2009-03-03 15:51:44 cri
    PEK�N (A.A) - 24.02.2009 - ABD'nin ''�i�e�i burnunda'' yeni D��i�leri Bakan� Hillary Clinton'�n ''�in ��karmas�'', �ok ba�ar�l� say�l�yor.

    ABD D��i�leri Bakan� Hillary Clinton'�n Asya �lkeleri turunun son dura�� �in Halk Cumhuriyeti ziyareti Pekin h�k�metince ''i� a��c�'' addediliyor.

    �in D��i�leri Bakanl��� S�zc�s� Ma Cao��, bug�nk� a��klamas�nda, ''Say�n Cilnton'�n temaslar� her y�nden olumlu sonu� vermi�tir'' dedi.

    -H�LLARY'YE �VG�-

    ABD'nin 42. Ba�kan� Bill Clinton'�n e�i olan ve Yale �niversitesinde okumu� ki�i olarak �lkesinin en iyi 100 avukat�ndan biri say�lan, ayn� zamanda siyaset bilimci Hillary Rodham Clinton i�in �in h�k�metinden �vg� geliyor.

    �in Kom�nist Partisi'nin y�neticileri onun �nceki g�n sona eren ziyaretini �vd�. �yle ki �in Devlet M��aviri Day Bingguo, Hillary Rodham'a �unu dedi: ''Televizyonda g�z�kt���n�zden �ok daha g�zelsiniz.''

    Amerikan Associated Press ajans�, �in'in geleneksel devlet yap�s�nda bu iltifat�n ola�an�st� nitelikte oldu�unu hat�rlatt�.

    Hillary Clinton, 1995 sonbahar�nda Pekin'de d�zenlenene BM'nin 4. Kad�n Konferans�'nda ''�in'in tek �ocuk siyasetinin temel insan haklar�na ayk�r� oldu�unu ima eden'' s�z s�ylemi�, resmi �inhua (Yeni �in) haber ajans� �KP'nin do�al siyaseti olarak bu demeci yay�nlamam��t�.

    Clinton'�n eskiye nazaran ''�ok daha ferah ge�en'' son �in ziyaretinde, ABD ve 1,95 trilyon dolarla en b�y�k d�viz rezervine sahip �in Halk Cumhuriyeti'nin birlikte �al��arak d�nya mali krizinin a��labilece�i �zerinde duruldu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040