Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

• �in bayan buz hokeyi tak�m� "ilk tarihsel zafer"e ula�t�

• Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal MVP �d�l�'ne birlikte sahip oldu

• �in �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'nda yeni bir tarih yazmay� bekliyor

• Shang Ruihua: Aragones de�ilim, Londra Olimpiyat Oyunlar�'nda ilk ��e girmeyi hedefliyoruz

• Sydney Olimpiyat Oyunlar�'na katk� yapan Catharine ailesi

• Spor ruhu, Wenchuan deprem b�lgesindeki �ocuklara g�� verdi

• Olimpiyat Oyunlar�'n�n yeni ba�lang�c�-1948 Londra Olimpiyat Oyunlar�

• �in'de bisiklet sporunun geli�mesine �abalan�yor

• 1908 Londra Olimpiyat Oyunlar�, Olimpiyatlar�n geli�mesine b�y�k katk�da bulundu

• Olimpiyat �ampiyonlu�u ABD basketbol milli tak�m� i�in kolay de�il

• Londra'da d�zenlenen iki Olimpiyat Oyunlar�

• �in bayan futbol milli tak�m� "yeniden yola ��k�yor"

• Olimpiyat Oyunlar�'ndaki ilk alt�n madalya kazanan Yoshinobu Miyake

• Taiwan Bo�az�'n�n iki yakas� aras�nda spor temaslar� yo�unla��yor

• Paris'te d�zenlenen iki Olimpiyat Oyunlar�

• Asya Oyunlar�'n�n haz�rl�k �al��malar� sorunsuz olarak s�r�yor

• Tokyo Olimpiyat Oyunlar�---Japonya'n�n h�zl� geli�mesindeki bir kilometreta��

• �in futbolu yenilgilerden ders al�yor

• Meksika Yaylas�'ndaki spor �enli�i

• �in Milli Futbol Tak�m� Asya Kupas� i�in haz�rlan�yor

• Olimpiyat madalyas�n� elde eden ilk Mo�ol sporcu Batm�nh

• �in bayan futbol milli tak�m�na teknik d�zeyini y�kseltme �nerileri

• K�r eden ilk Olimpiyat Oyunlar�

• K�sa parkur s�rat pateni, "Wang Meng d�nemine" girdi

• Roma Olimpiyat Oyunlar�'ndaki "�talya Kahraman�" Seville Berudi

• Reform ve d��a a��lma sayesinde �inlilerin sa�l�k durumu iyile�tirildi

• Olimpiyat tarihindeki en �nl� k�rek sporcusu Steven Redgrave

• Shanghai Tenis Master Kupas� sona erdi

• Reg Harris'in hikayesi

• Shanghai Tenis Master Kupas�'n�n sembol�-Roger Federer

• Prens Olavin ve Bolfly D�k�'n�n hikayesi

• "Wushu'nun d�nya halk�n�n sa�l���na katk� yapmas� gerekir"
1 2 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040