Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Olimpiyat �ampiyonlu�u ABD basketbol milli tak�m� i�in kolay de�il

(GMT+08:00) 2009-01-27 18:07:14 cri

  Son y�llarda, Avrupa �lkelerinin basketbol seviyesinin y�kselmesiyle, Amerika Birle�ik Devletleri (ABD) basketbol milli tak�m�n�n d�nyadaki konumu sars�ld�. Ancak, 2008 Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n basketbol yar��malar�nda, ABD basketbol milli tak�m� b�t�n g��l� rakiplerini yenerek yeniden �ampiyon oldu. 2008 y�l�nda uluslararas� basketbol yar��malar�nda iyi performans g�sterenler aras�nda yaln�z ABD tak�m� de�il, �spanya ve Arjantin tak�mlar� ile Avrupa ve G�ney Amerika'daki g��l� tak�mlar da yer al�yor. Bu tak�mlar, ABD basketbol milli tak�m�n�n d�nyadaki konumunu tehdit ediyor. Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda kazand��� �ampiyonluk, ABD basketbol tak�m�n�n en zor elde etti�i �ampiyonluklardan biri oldu. �imdi, 2008 y�l�nda d�nyada iyi performans g�steren birka� tak�m� tan�tal�m.

  �lk olarak, ABD basketbol tak�m�yla ilgili bilgileri veriyorum. 2004 Atina Olimpiyat Oyunlar�'nda k�t� performans g�steren ABD basketbol tak�m�n�n d�nyadaki konumu sars�ld�. �spanya, Arjantin ve Yunanistan basketbol tak�mlar�, ABD tak�m�n�n g��l� rakipleri haline geldi. Dirk Nowitzki, Andrey Kirilenko ve Pau Gasol gibi Avrupal� basketbol y�ld�zlar�, Amerikan Ulusal Basketbol Birli�i'nin (NBA) yar��malar�nda �nemli rol oynad�lar. Ancak, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lan ABD basketbol tak�m� ile ge�en Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lan ABD tak�m�yla aras�nda b�y�k fark� vard�. NBA'deki bir�ok basketbol y�ld�z� �lkelerinin onuru i�in tatil bile yapmadan, ABD tak�m�yla birlikte Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na kat�ld�lar. Atina Olimpiyat Oyunlar�'nda ba�ar�s�zl��a u�rayan ABD basketbol tak�m�, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda alt�n madalyay� yeniden elde etti.

  �kinci olarak, �spanya basketbol tak�m�n� tan�tal�m. Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda madalya kazanan basketbol tak�mlar�nda yer alan bir�ok basketbolcu NBA'de oynuyor. Pau Gasol, Marc Gasol, Juan Carlos Navarro ve Jose Calderon gibi NBA'deki y�ld�zlardan olu�an �spanya basketbol tak�m�, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n basketbol finalinde az farkla ABD tak�m�na yenildi. �spanya tak�m� Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda ABD d���ndaki b�t�n rakiplerini yenerek, Avrupa basketbol tak�mlar�n�n stratejisi ve tekni�ini g�sterdi.

  ���nc� olarak, Arjantin tak�m�yla ilgili bilgileri veriyorum. Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lan Arjantin basketbol tak�m�ndaki Manu Ginobili, Carlos Delfino, Andres Nocioni, Fabricio Oberto ve Luis Scola'den olu�an ilk be�li, NBA'de oynuyor. Bu 5 basketbolcu NBA'ya kat�lmadan �nce, Avrupa �lkelerindeki y�ksek seviyeli basketbol liginlerinde oynad�. Arjantin tak�m� kendisinden daha g��l� olan rakiplerini yenememesine ra�men, zay�f rakiplere de ma�lup olmad�. Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda bronz madalya elde eden Arjantin tak�m�, kendi ger�ek g�c�n� g�sterdi.

  Son olarak, �in basketbol tak�m�ndan bahsedelim. Atina Olimpiyat Oyunlar�'nda sekizincilik elde eden �in basketbol tak�m�, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda yine sekizinci oldu. Ancak, yar��malarda soprucular�n g�sterdi�i performasa bak�ld���nda �in basketbol tak�m� b�y�k ilerleme kaydetti. NBA'deki Roket Tak�m�'nda oynayan tan�m�� Yao Ming yine �in basketbol tak�m�n�n en �nemli oyuncusu oldu. Ancak, �in tak�m� yaln�z Yao Ming'e dayan�yordu. ��nk�, birincisi, Yao Ming'�n sakatl��� tamam�yla iyile�medi. �kincisi, tak�m�n antren�r� Jonas Kazlauskasan antremanlarda �in tak�m� i�in de�i�ik stratejiler belirledi. Yao Ming'in daha az puan kaydetmesine ra�men, �in basketbol tak�m�n�n rekabet g�c� daha g��lendi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040