Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Olimpiyat madalyas�n� elde eden ilk Mo�ol sporcu Batm�nh

(GMT+08:00) 2008-12-16 18:32:19 cri

  1968 y�l�nda, 14. Olimpiyat Oyunlar� G�ney Amerika k�tas�ndaki Meksika City'de d�zenlendi. Meksika Olimpiyat Oyunlar�, Asya'dan gelen Mo�olistan Olimpiyat heyetinin kat�ld��� ikinci Olimpiyat Oyunlar� oldu.

  Meksika Olimpiyat Oyunlar�'na, 112 �lke ve b�lgeden gelen 5531 sporcu kat�ld�. Bu Olimpiyat Oyunlar�'nda, n�fusu 2 milyondan az olan ve hayvanc�l�kla u�ra�an Mo�olistan'�n sporcular�na pek fazla ilgi g�sterilmedi. Ancak, Mo�ol sporcular, kendi �abalar�yla Olimpiyat tarihinde yeni bir sayfa a�t�.

  K���kken g�re� yapmay� seven Mo�ol g�re��i Batm�nh, serbest g�re� antreman� yapmaya biraz ge� ba�lad�. O zaman 27 ya��nda olan Batm�nh serbest g�re�te 87 kiloda, aralar�nda ev sahibi Meksika, Bulgaristan ve Amerika Birle�ik Devletleri'nin de bulundu�u �e�itli �lke ve b�lgelerden gelen g��l� rakiplerini yenerek g�m�� madalya kazand�. Bu g�m�� madalya, Mo�ol sporcular�n Olimpiyat Oyunlar�'nda ald��� ilk madalya oldu. Mo�ol sporcular g�m�� madalyan�n yan� s�ra, Meksika Olimpiyat Oyunlar�'nda 3 bronz madalya da elde etti.

  Mo�olistan'da efsanevi bir g�re��i olan Batm�nh, �lkesindeki Nadam festivallerinde d�zenlenen 6 g�re� yar��mas�nda �ampyon oldu. Daha sonra g�re� antren�r� olan Batm�nh, bir�ok gen� Mo�ol g�re��iyi yeti�tirdi. Bu gen� Mo�ol g�re��iler, uluslararas� g�re� yar��malar�nda b�y�k ba�ar�lar kaydetti. Batm�nh'un k���k o�lu Davaajargal, Japonya'n�n Sumo tarihindeki 69. Yokozuna oldu. �u anda, Mo�ol vatanda�lar� Batm�nh'a b�y�k sayg� g�steriyor ve Batm�nh'u "B�y�k Da�" olarak adland�r�yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040