Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Paris'te d�zenlenen iki Olimpiyat Oyunlar�

(GMT+08:00) 2009-01-06 20:53:25 cri

  1900 y�l� ve 1924 y�l� Olimpiyat Oyunlar�, Paris'te d�zenlendi. Paris'teki bu iki Olimpiyat Oyunlar�, kat�l�m say�s� ve etkisi bakamlarndan g�n�m�zde yap�lan Olimpiyat Oyunlar�'yla k�yaslanamayacak kadar dar say�l�r. Buna ra�men, bu iki Olimpiyat Oyunlar�na, daha �nce bulunmayan yar��ma dallar� eklendi. Bu da Olimpiyat Oyunlar�'n�n geli�mesine b�y�k katk� yapt�.

  1900 y�l� Olimpiyat Oyunlar�, Paris'te d�zenlenen D�nya Fuar�'n�n bir par�as� oldu. O d�nemde ya�ayan insanlar Olimpiyat Oyunlar�'n� pek iyi tan�mad��� halde, bu yine de, 1900 Paris Olimpiyat Oyunlar�'nda �nemli ba�ar�lar elde edilmesine engel olmad�. Bu Olimpiyat Oyunlar�'nda kaydedilen en b�y�k ba�ar�, bayanlar�n ilk defa Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lmas� oldu. 15 bayan tenis�i, 19 bayan golf�� ve 1 bayan yelkenci Olimpiyat Oyunlar�'na kat�ld�.

  1924 Paris Olimpiyat Oyunlar�'nda da bir�ok yenilik oldu. �rne�in, y�z�c�ler ilk defa havuzda yar��t�. Bunun yan� s�ra, bu Olimpiyat Oyunlar�'nda bir�ok yeni spor dal� ortaya ��kt�. Daha �nce d�zenlenen Olimpiyat Oyunlar�'nda g�steri program� olarak belirlenen jimnastik, 1924 Paris Olimpiyat Oyunlar�'nda yar��ma dal� haline geldi. Paris Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra, jimnastik gitgide Olimpiyat Oyunlar�'nda �nemli bir yar��ma dal� olarak geli�ti.

  1924 y�l�nda Paris'te yap�lan yaz Olimpiyat Oyunlar�'ndan �nce, Olimpiyat tarihindeki ilk k�� Olimpiyat Oyunlar� d�zenlendi. 1924 y�l�nda Fransa'n�n g�neyindeki Chamonix kentinde d�zenlenen "Uluslararas� K�� Spor Haftas�", Uluslararas� Olimpiyat Komitesi taraf�ndan ilk k�� Olimpiyat Oyunlar� olarak benimsendi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040