Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Olimpiyat tarihindeki en �nl� k�rek sporcusu Steven Redgrave

(GMT+08:00) 2008-11-25 20:33:10 cri

  �ngiliz k�rek sporcusu Steven Redgrave, �ngiltere spor �evresinde bir efsane yaratt� ve "Olimpiyat tarihindeki en �nl� k�rek sporcusu" unvan� kazand�. Redgrave, be� Olimpiyat Oyunlar�'n�n k�rek yar��malar�nda �st �ste 5 alt�n madalya elde etti. Bu rekor, �u ana kadar k�r�lamad�.

  �ngiltere'de a�a�� yukar� herkes Redgrave'yi tan�r. �ngiltere Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin �cra komitesi Direkt�r� Simon Clegg, Redgrave'i ��yle de�erlendirdi:

  "Bence, �ngiltere'nin Olimpiyat tarihinde hi�kimse Redgrave'nin ba�ar�s�na ula�mad�. Rekabetin �ok �iddetli oldu�u Olimpiyat k�rek yar��malar�nda �st �ste 5 alt�n madalyan�n kazan�lmas�, bir mucize oldu."

  1984-2000 y�llar� aras�nda, Redgrave Los Angeles, Seoul, Barcelona, Atlanta ve Sydney Olimpiyat Oyunlar�'na kat�ld� ve 5 alt�n madalya ile 1 bronz madalya elde etti. Bunun yan� s�ra, 1986-1999 y�llar� aras�nda d�zenlenen 9. D�nya Y�rek �ampyonas�'nda Redgrave �st �ste 9 �ampiyonluk kazand�. 2000 y�l�nda, �ngiltere Krali�esi Redgrave'ye d�k �nvan� verdi.

  25 y�l s�ren s�k� antrenmanlarda, Redgrave b�y�k emek harcad�. 1997 y�l�nda Redgrave �eker hastal���na yakaland�. Bu hastal�k Redgrave'nin spor hayat�n� etkiledi. Ens�lin enjeksiyonuyla hastal��� kontrol alt�na al�nd�. 2000 y�l� Sydney Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lmak i�in, Redgrave ola�and��� inat��l���yla 3 y�ll�k antreman�n� s�rd�rmekte israr etti ve Sydney'de 5 alt�n madalya kazand�.

  Sydney Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra, Redgrave aktif spor ya�am�ndan �ekildi. 2008 y�l�n�n Nisan ay�nda, Redgrave Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n me�ale ko�usunun Londra aya��ndaki ilk me�aleci oldu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040