Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Londra'da d�zenlenen iki Olimpiyat Oyunlar�

(GMT+08:00) 2009-01-20 17:29:57 cri

  Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n kapan�� t�reninde, Londra Belediye Ba�kan�, Beijing Belediye Ba�kan�'n�n elinden Olimpiyat bayra��n� devrald�. 2012 Londra Olimpiyat Oyunlar� Londra'da d�zenlenecek olan 3. Olimpiyat Oyunlar� olacak. Bundan �nce, Londra'da iki Olimpiyat Oyunlar� daha yapm��t�.

  1908 Londra Olimpiyat Oyunlar�'nda, 5 k�tadan gelen sporcular ilk defa bir arada yar��t�. Bu Olimpiyat Oyunlar�'nda ilk defa madalya listesinin olu�turulmas� nedeniyle, Olimpiyat kafileleri aras�ndaki rekabet �iddetlendi. 1908 Londra Olimpiyat Oyunlar�'nda b�y�k ba�ar� kaydeden �ngiltere Olimpiyat Kafilesi'nden b�y�k onur duyan �ngiltere Ulusal Olimpiyat Komitesi �cra M�d�r� Simon Clegg �unlar� s�yledi:

"1908 Londra Olimpiyat Oyunlar�, �ok g�zel bir Olimpiyatt�. �ngiltere, bu Oyunlar�n madalya listesinde birinci s�rada yer ald�."

  1908 Londra Olimpiyat Oyunlar�'nda, "�nemli olan kat�lmakt�r" �eklindeki �nl� Olimpiyat slogan� ortaya ��kt�. "Modern Olimpiyat Oyunlar�'n�n babas�" olarak adland�r�lan Pierre de Coubertin bu Olimpiyat Oyunlar�'nda ��yle bir s�z s�yledi: "Olimpiyat Oyunlar� i�in, en �nemlisi galibiyet de�il, kat�l�md�r. Hayatta en �nemli�ey, galibiyet de�il m�cadele, fetih de�il �abad�r."

  1948 y�l�nda Londra'da d�zenlenen 14. Olimpiyat Oyunlar�'nda, baz� unutulmayacak �nl� sporcular ortaya ��kt�. Simon Clegg, bu Olimpiyat Oyunlar�'nda ola�an�st� ba�ar� kaydeden Fanny Blankers-Koen'in Olimpiyat tarihinde bir efsane haline geldi�ini belirtti.

  Clegg'in bahsetti�i Koen, o zaman "U�an Hollandal�" olarak adland�r�lm��t�. 1948 Londra Olimpiyat Oyunlar�'nda, Koen 100 metre ko�u, 80 metre engelli ko�u, 200 metre ko�u ve 100 metre bayrak ko�usunda 4 �ampiyonluk kazand�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040