Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Olimpiyat Oyunlar�'ndaki ilk alt�n madalya kazanan Yoshinobu Miyake

(GMT+08:00) 2009-01-13 14:21:17 cri

  1964 y�l�nda d�zenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunlar�'nda, ev sahibi Japonya 16 alt�n madalya kazand�. Tan�nm�� Japon halterci Yoshinobu Miyake, Tokyo Olimpiyat Oyunlar�'ndaki ilk alt�n madalyas�n� elde etti. 1960-1972 y�llar� aras�nda, Yoshinobu Miyake ard arda 4 Olimpiyat Oyunlar�'na kat�ld� ve toplam olarak 2 alt�n ve 1 g�m�� madalyay� kazand�. 1968 y�l� Meksiko Olimpiyat Oyunlar�'nda, Yoshinobu Miyake alt�n madalya kazan�rken, Miyake'nin karde�i de bir bronz madalya elde etti. Bu, Olimpiyat tarihinde bir efsane haline geldi.

  1960 y�l� Roma Olimpiyat Oyunlar�'nda alt�n madalya kazanan Miyake, kendi �kesinde d�zenlenen olimpiyat oyunlar�nda alt�n madalya kazanma g�revini �stelendi. O zaman b�y�k bask� alt�nda olan Miyake �unlar� s�yledi:

  "Tokyo Olimpiyat Oyunlar�'nda b�y�k gerginlik duydum. ��nk�, alt�n madalyay� muhakkak kazanmak zorundayd�m. G�m�� veya bronz madalyalar benim i�in yenilgi anlam�na gelecekti."

  Miyake, kitap okuma, satran� oynama ve �elale banyosu yapma gibi yollarla stres atmaya �al��t� ve Tokyo Olimpiyat Oyunlar�'nda spor hayat�n�n zirvesine ula�t�.

  Miyake, Olimpiyat alt�n madalyalar�n�n, spor hayat�ndaki ba�ar�lar� temsil etmenin yan� s�ra, toplumda ve yeni ku�aklarda olumlu etki yarataca��n� s�yledi. Miyake ��yle konu�t�:

  "Davran��lar�m, �ocuklar ve spor �evresine olumlu etki yaratacak. Olimpiyat �ampyonlar�n�n yapt��� herhangi bir i�, toplum �zerinde b�y�k etki meydana getirecek."

Miyake emekli olduktan sonra, halter antren�rl��� ve spor okulu rekt�rl��� yapt�. �u an, Miyake k�r ama�l� olmayan "�ampyon Yeti�tirme Derne�i" (NPO) i�in �al���yor. Bu dernek, potansiyeli olan sporcular�n yeti�tirilmesi ve engelli sporculara yard�m sa�lanmas�n� ama�l�yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040