Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Sydney Olimpiyat Oyunlar�'na katk� yapan Catharine ailesi

(GMT+08:00) 2009-02-10 17:43:24 cri

  2000 Sydney Olimpiyat Oyunlar�, Olimpiyat tarihindeki en ba�ar�l� Olimpiyat Oyunlar�'ndan biri olarak kabul ediliyor. Sydney Olimpiyat Oyunlar� s�ras�nda, aralar�nda Asya k�kenli Catharine'in de bulundu�u milyonlarca Sydneyli, ev sahibi olarak Olimpiyat Oyunlar�'n�n ba�ar�yla d�zenlenmesine katk�da bulundu.

  Catharine'nin ailesi 1970 y�l�nda Malezya'dan Avustralya'ya g��t�. 1997 y�l�nda Sydney Olimpiyat Oyunlar�'n� haz�rlad���nda, Catharine'nin �� �ocu�u ortaokulda okuyordu. Catharine, �ocuklar�n�n Olimpiyat Oyunlar�'n�n �nemini iyi anlamalar�n� sa�lamak i�in Olimpiyat K�l�b�'ne �ye oldu�unu belirtti.

  Catharine Olimpiyat Kl�b�'ne kat�ld�ktan sonra, s�rekli olarak Sydney Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi'nden Olimpiyat Oyunlar�'yla ilgili tan�t�m bro��rleri ald�. Catharine, kendisini Olimpiyat Oyunlar�'na �ok yak�n hissetti. Bir Sydneyli olmaktan b�y�k onur duyan Catharine, Olimpiyat Oyunlar�'na ba���ta bulundu.

  Sydney Olimpiyat Oyunlar� Organizasyonu, Catharine'nin ba����na kar��l�k vermek i�in onu ve ailesini ailesini, Olimpiyat Oyunlar�'n�n nihai provas�na davet etti. Catharine, bu provay� hayat� boyunca unutmayca��n� belirtti.

  Provan�n yap�ld��� g�n, Olimpiyat Oyunlar�'n�n g�n�ll�s� olarak �al��an Catharine'nin k�z�, provay� seyredemedi. Sydney Olimpiyat Oyunlar� s�ras�nda, Catharine'nin iki o�lu Shangri-la otelinde sporcular� ve turistleri kar��lad�. Catharine, �ocuklar�n�n provay� seyredememelerine ra�men, Olimpiyat Oyunlar� i�in hizmet vermekten gurur duyduklar�n� s�yledi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040