Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Roma Olimpiyat Oyunlar�'ndaki "�talya Kahraman�" Seville Berudi

(GMT+08:00) 2008-12-02 15:34:03 cri

  48 y�ldan �nce, �talya'n�n ba�kenti Roma'da d�zenlenen 17. yaz Olimpiyat Oyunlar�'nda, Muhammad Ali de dahil bir�ok �nl� sporcu ortaya ��kt�. Roma Olimpiyat Oyunlar�'n�n 200 metre ko�usunda �ampyonlu�u kazanan �talyal� Seville Berudi, Olimpiyat Oyunlar�'na ev sahipli�i yapan �talya i�in �zel anlam ta��d�.

  1960 y�l�nda, bir�ok sporcu erkekler 200 metre ko�usunda iyi performans g�sterdi. Roma Olimpiyat Oyunlar�'ndan �nce, 3 Amerikan sporcusu 200 metre ko�usunun d�nya rekorunu k�rd�. Ancak, Roma Olimpiyat Oyunlar�'nda, bir�ok g��l� rakibin kat�ld��� 200 metre ko�usunda, Berudi 20.5 saniye puan�yla d�nya rekor d�zeyine ula�arak alt�n madalyay� elde etti.

  Berudi, Olimpiyat Oyunlar�'n�n 200 metre ko�usunda �ampyonlu�u kazanan ilk �talyal� ve Avrupal� oldu. Berudi'nin �abalar�, �talyal�lar�n 200 metre ko�usu dal�nda uzun vadede ileri seviyeyi korumas� i�in temel att�.

  Olimpiyat �ampyonlu�u kazanan Berudi, �talyal�lar�n g�z�nde "milli kahraman" oldu. Bug�ne kadar, �talyal�lar Berudi'ye b�y�k sayg� g�steriyor. Roma Olimpiyat Oyunlar�'n�n �zerinden bir�ok y�l ge�mesine ra�men, zaman�n �talya'n�n atletizm milli tak�m�n�n antren�r� Wali Gauliya, Berudi'nin Roma Olimpiyat Oyunlar�'ndaki g�steri�ini yine a��k�a hat�rlatabiliyor:

  "Zaman�n, �talyal�lar Olimpiyat �ampyonlu�u kazanan Berudi'yi �ok severlerdi. �talya'daki bir�ok atlet 200 metre ko�usu antreman�n� yapmaya ba�lad�. Birka� y�l sonra, di�er bir �talyal� sporcu Moskova Olimpiyat Oyunlar�'n�n 200 metre ko�usunda da alt�n madalya elde etti."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040