Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

K�r eden ilk Olimpiyat Oyunlar�

(GMT+08:00) 2008-12-09 17:44:01 cri

  1984 y�l�nda Los Angeles kentinde d�zenlenen 23. Olimpiyat Oyunlar�, Olimpiyat tarihindeki �nemli bir kilometreta�� oldu. Los Angeles Olimpiyat Oyunlar�, h�k�met d��� kurulu�lar taraf�ndan d�zenlenen ve k�r eden ilk Olimpiyat Oyunlar� oldu.

  Olimpiyat Oyunlar�'na ev sahipli�i yapma hakk�n� kazand�ktan sonra, Los Angeles Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi haz�rl�k �al��malar� yapmaya ba�lad�. Olimpiyat Oyunlar�'n�n d�zenlenmesi i�in b�y�k masraf yaph�lmas� gerekiyor. 1976 Montreal Olimpiyat Oyunlar�'n�n d�zenlenmesi i�in 2 milyar dolardan fazla harcand�. 1980 Moskova Olimpiyat Oyunlar�'nda 9 milyar dolar harcand�. Olimpiyat tarihinde ilk defa h�k�met d��� kurulu�lar taraf�ndan d�zenlenen Los Angeles Olimpiyat Oyunlar�, h�k�metten �denek almad�.

  Los Angeles Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi ba�lang��ta b�y�k sermaye bask�s�yla kar�� kar��ya kald�. Komite Ba�kan� Peter Ueberroth, kendi �ekiyle Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi i�in bir banka hesab� a�mak zorunda kald�.

  43 i�letme, Olimpiyat �r�nlerini satma hakk� elde etti. 9 i�letme "Olimpiyat Oyunlar�'n�n �zel sponsoru" oldu ve Olimpiyat Oyunlar� i�in 100 milyon dolarl�k sponsorluk sa�lad�.

  Sonra, Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi, Olimpiyat programlar�n�n naklen yay�nlanmas� i�in televizyonlarla s�zle�me imzalad�. B�ylece, Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi'nin �al��malar� sorunsuz olarak yap�ld�. K�r�n bir k�sm�, Olimpiyat biletlerinin sat���ndan elde edildi. Son olarak, Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi, Olimpiyat anma paras� sat���ndan da kazan� sa�lad�.

  450 milyon dolar yat�r�m yap�lan Los Angeles Olimpiyat Oyunlar� sonunda, 250 milyon dolar kar etti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040