Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Prens Olavin ve Bolfly D�k�'n�n hikayesi

(GMT+08:00) 2008-11-11 22:51:22 cri

  �ki kraliyet �yesi 9. Olimpiyat Oyunlar�'nda �ampyonluklar� kazanmas�yla ilgili hikaye bug�ne kadar aktar��ld�. Bu iki kraliyet �yesinden biri, Norve� Prensi Olavin'dir. Olavin, 6 metre yelken yar��mas�nda alt�n madalya elde etti. �kinci D�nya Sava��'nda Norve�'teki direni� g�c�n�n lideri olan Olavin, sava�tan sonra Norve� taht�na oturdu ve 1991 y�l�nda hayata veda etti. Di�eri, �ngiltere'deki David Bolfly D�k�'d�r. Bolfly D�k� 9. Olimpiyat Oyunlar�'n�n 400 metre engelli ko�usunda �ampyonlu�u kazand�. Sonra, Bolfly D�k� �ngiltere Parlamentosu'nun alt kanad�n�n �yesi oldu, 30 y�l i�inde Uluslararas� Atletizm Federasyonu Ba�kanl��� ve 45 y�l i�inde Uluslararas� Olimpiyat Komitesi �yeli�ini �stlendi. 1948 y�l�nda, Bolfly D�k� Londra Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi Ba�kan� oldu.

  Prens Olavin'in en sevdi�i spor, yelken oldu. Olavin, 70 y�l i�inde yurti�i ve yurtd���ndaki yelken yar��malar�na hep kat�ld�. 1928 y�l�nda, Olavin'in yelken davas� bir zirveye ula�t�. Amsterdam Olimpiyat Oyunlar�'nda, Olavin "Norna" isimli bir yelken kullanarak 6 metre yelken kar���k yar��mas�nda �ampyonlu�u kazand�.

  �kinci D�nya Sava��'n�n patlamas�ndan sonra, Almanya 1940 y�l�n�n Eyl�l ay�nda Norve�'i i�gal etti. Olavin, Norve� h�k�metiyle birlikte �ngiltere'ye ka�t�.

  1944 y�l�nda, Prens Olavin Norve�'teki direni� g�c�n�n komutan� olarak g�revlendirildi. �kinci D�nya Sava��'n�n bitimine kadar, Norve�'teki direni� g�c� M�ttefik Kuvvetleri'ne b�y�k destek sa�lad�.

  13 May�s 1945 tarihinde, �ngiltere'ye ka�m�� Prens Olavin, be� h�k�met bakan�n�n e�li�inde Norve�'e d�nd�. Bu, Norve�'in egemenli�i yeniden kazand���n� g�sterdi. Olavin'i kar��layan Norve�liler, kent merkezinden limana kadar uzand�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040