Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Reg Harris'in hikayesi

(GMT+08:00) 2008-11-18 16:07:05 cri

  �ngiltere'de "Reg" kelimesi, 1970-1980'l� y�llarda �ok yayg�n olarak kullan�l�yordu. �nsanlar, �ok h�zl� bisiklete binen �ocuklara "Reg" olarak hitap ediliyordu.

  S�z konusu "Reg", �ngiltere'deki tan�nm�� bisiklet�i Reg Harris oldu. Reg Harris, 1948 y�l�nda d�zenlenen Londra Olimpiyat Oyunlar�'n�n bisiklet yar��mas�nda g�m�� madalya kazand�.

  Londra Olimpiyat Oyunlar�'ndan �nce, Reg favori olarak g�r�ld�. Reg Olimpiyat Oyunlar�'nda iyi g�sterdi ve di�er bir ingiliz bisiklet�iyi yenerek finale y�kseldi. 28 ya��ndaki Reg, finalde 20 ya��ndaki �talyal� bisiklet�i Gellar'la kar��la�acakt�.

  Daha gen� olan Gellar'la yar��mas�nda, Reg elinden geleni yapmas�na ra�men g�m�� madalya elde etti. Sonra, Reg tak�m arkada�lar�yla birlikte grup yar��mas�nda bir g�m�� madalya daha ald�.

  Londra Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra, Reg bir profesyonel bisiklet�i haline geldi ile 1949, 1950, 1951 ve 1954 y�llar�nda d�nya �ampyonlu�unu kazand�. Reg 1957 y�l�nda emekli oldu�unu a��klad�. Ancak, 14 y�l sonra, Reg bisiklet yar��malar�na yeniden kat�lmay� kararla�t�rd�. 1974 y�l�nda, 54 ya��ndaki Reg �ngiltere Ulusal Bisiklet Yar��mas�'nda �ampyonlu�u elde etti.

  Bundan sonra, �ngiltere'de h�zl� ve iyi olarak bisiklete binen insanlara "Reg" olarak hitap ediliyordu.

  55 ya��ndayken, Reg �ngiltere Ulusal Bisiklet Yar��mas�'nda ikincili�i yine kazand�. Reg, �m�r boyunca bisikletten hi� ayr�lmad�. 1992 y�l�nda, 92 ya��ndaki Reg k�rsal kesimdeki yollarda bisiklete binerken trafik kazas� ge�irdi ve hayata veda etti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040