Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• Kayak sporunun cenneti Jilin
Jilin eyaleti, b�lgede k�� mevsiminin uzun s�rmesi ve kar ya����n�n yo�un olmas� nedeniyle, zengin k�� turizmi kaynaklar�na sahiptir.
• Yantze Nehri medeniyetinin aynas� olan �� Bo�az M�zesi
Yantze Nehri �zerinde bulunan �� Bo�az b�lgesi, uzun tarihi ve k�lt�rel birikimiyle �in medeniyetinde �nemli bir konuma sahip.
• Anhui'de Fener Bayram� ne�esi
�inlilerin geleneksel bayram� Fener Bayram�, Ay Takvimi'ne g�re yeni y�l�n ilk ay�n�n 15. g�n�nde kutlan�r.
• �mparatorun buzlu�undan lokantaya
Sevgili izleyiciler, Beijing'de "Hutong" olarak adland�r�lan eski dar sokaklar, �ehrin tarihinin aynas�d�r.
• Tarihi Xi'an �ehrine bahar gezisi
�in'in bat� kesiminde yer alan Xi'an, d�nyan�n en �nl� d�rt eski ba�kentinden biri.
• Bahar Bayram� turizminin g�zde yeri Hong Kong
�in'in Hong Kong �zel �dari B�lgesi, canl� bir metropol oldu�u kadar geleneksel �in k�lt�r� ile �rf ve adetlerini de koruyan bir �ehirdir.
• K�� mevsiminde bir bahar kenti Sanya
 �in'in kuzeyinde dondurucu k�� so�uklar�n�n hakim oldu�u bug�nlerde, �lkenin g�ney ucunda yer alan Sanya'da g�ne� parl�yor, bahar r�zg�r� esiyor.
• Yantai'daki yosun evler
�in'de Yolculuk program�m�z�n bu b�l�m�nde sizlerle �in'in do�u sahilinde yer alan Yantai kentine giderek, yok olma tehlikesiyle kar�� kar��ya bulunan geleneksel yosun evleri tan�yal�m.
• Son imparatorlu�un Chengde'daki yazl�k saray�
 �in'in Hebei eyaletinin Chengde kentinde yer alan "Serinlik �atosu", �in tarihindeki son imparatorluk olan Qing hanedan�n�n kraliyet ailesine ait bir yazl�k sarayd�.
• �in'in kuzeydo�usunda bir kar diyar�
�in'in kuzeydo�u kesiminde yer alan Jilin eyaleti, kas�m ay� ortalar�ndan itibaren bembeyaz bir kar diyar�na d�n���r.
1 2 3 4 5 6 7 8 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040