Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• "S�z�n� defalarca tutamayan" halter �ampiyonu Chen Yanqing
�inli halterci Chen Yanqing, Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�nda 11 A�ustos 2008 tarihinde yap�lan bayanlar 58 kilo yar��mas�nda, silkmede ve toplamda birer Olimpiyat rekoru k�r�p toplam 244 kilo kald�rarak �ampiyonlu�unu ba�ar�yla korudu.
• Sat�c�yken at�c�l�k �ampiyonunu olan geli�en Guo Wenjun
 Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�nda 10 A�ustos 2008 tarihinde d�zenlenen bayanlar 10 metre haval� tabanca finalinde 24 ya��ndaki �inli k�z Guo Wenjun 492.3 puanla Olimpiyat rekoru k�r�p �ampiyon oldu.
• 3 metre tramplen atlama �ampiyonu He Chong
He Chong, Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�nda 19 A�ustos 2008 tarhinde d�zenlenen erkekler 3 metre tramplen atlama yar��mas�nda, beklendi�i gibi, alt�n madalya kazand�.
• 16 ya��ndaki d�nya �ampiyonu He Kexin
1992 y�l�nda �in'in ba�kenti Beijing'de do�an He Kexin, 2008 y�l�nda 16 ya��na basar basmaz yeti�kin jimnastik yar��malar�na kat�lma hakk�n� kazand�.
• Ba�ar�s�zl��a ra�men tekrar aya�a kalkan jimnastik�i Li Xiaopeng
"Jimnastik Prensi" olarak adland�r�lan �inli jimnastik�i Li Ning'in Beijing Olimpiyat Oyunlar� ate�ini tutu�turmas�ndan 11 g�n sonra d�zenlenen erkekler paralel bar finalinde, sakatl��� ge�tikten sonra yar��malara yeniden kat�lan �inli jimnastik�i Li Xiaopeng alt�n madalya kazand�.
• �in Olimpiyat tarihindeki ilk ok�uluk �ampiyonu Zhang Juanjuan
�inli sporcu Zhang Juanjuan, Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�nda 14 A�ustos'ta Olimpik Park'ta d�zenlenen bayanlar bireysel ok�uluk yar��mas�nda, d�nya s�ralamas�nda ilk s�rada yer alan ve Olimpiyat �ampiyonlu�unu koruyan Kore Cumhuriyeti ok�usu Park Sung-Hyun'u 110-109 yenerek alt�n madalya kazand�.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040